Elever frygter nye nedskæringer

Nu er det nok: 20.000 elever på tekniske skoler vil blokere undervisningen i dag for at vise deres utilfredshed med skolernes økonomi. Senest udsigt til besparelse på 1 mia. kr. på skolefusioner.

Over hele landet vil tusindvis af elever på de tekniske skoler i dag nedlægge undervisningen for at markere deres vrede over fortidens og fremtidens besparelser på erhvervsuddannelserne.

De er stærkt utilfredse med, at man også de kommende år vil spare på de tekniske skoler, som i flere år har været trængt økonomisk.

»Det har ødelagt vores skoler, og vi vil have, at politikerne begynder at leve op til deres løfter under valgkampen. F.eks. lovede Brian Mikkelsen (nuv. kulturminister. red.) erhvervsskolerne ekstra 200 mio. kr., fordi han kunne se, at økonomien var håbløs. Nu skærer de så endnu mere, så nu må det altså være nok,« siger formand for Erhvervsskolernes Elevorganisation, EEO, Matthias Brede Jensen.

Konsekvensen af de hidtidige besparelser har været forringede uddannelser.

Fjern besparelser

Formålet med dagens aktionsdag er at få politikerne til at fjerne alle de besparelser, der er lagt op til de kommende år. Det er ifølge Matthias Brede Jensen i første omgang omkring 800 mio. kr. over fire år i generelle effektivitetsbesparelser. Dertil kommer en helt ny besparelse på ca. en milliard kr. også over de kommende fire år, som ifølge formanden for Teknisk Skoleforening, Peter Kay Mortensen fremgår af en uofficiel post på finansloven for 2002. Det drejer sig om en forventet rationaliseringsgevinst, når de tekniske skoler og AMU-centrene efter regeringens plan fusionerer overalt i Danmark.

»Det er kommet bag på alle, at i finansloven for 2002 står en besparelse på godt en milliard kr. på de frie ungdomsuddannelser m.m., men m.m. dækker over gevinsten fra fusionerne, for de frie ungdomsuddannelser tegner sig ikke for mere end 50 mio. kr. Vi havde forventet, at hvis sammenlægninger og fusioner mellem skolerne skulle medføre en gevinst, skulle skolerne få lov at beholde den, men det mener finansministeren altså ikke,« siger Peter Kay Mortensen, der ikke vil afvise, at fusionerne vil betyde besparelser f.eks. på salg af skolebygninger og behov for færre skoleledere og administrativt personale, men langt fra i størrelsesordenen en milliard kroner. Derudover viser erfaringer fra tidligere fusioner, at gevinsterne tidligst kommer tre år efter sammenlægningen.

I løbet af den kommende måned ventes regeringens plan for dens bud på fremtidens indhold af erhvervsuddannelserne.