El bliver dyrest på Sjælland i år

Regeringen har lovet at bremse stigningen i el-priserne, men det bliver ikke i år, at forbrugerne kommer til at mærke

det. Virksomheder såvel som private kan se frem til en overraskelse, når dette års elregninger dumper ind ad brevsprækken,

ikke mindst, hvis de bor øst for Storebælt.


Industrikunder må i år gennemsnitligt betale 8 pct. mere

for én kilowatt-time (kWh) end i 2001, mens en gennemsnitsfamilie skal betale 5 pct. mere, viser en opgørelse foretaget

af af brancheorganisationen Dansk Energi på baggrund af indberetninger fra landets net- og forsyningspligtselskaber.


Prisstigningerne

dækker over store regionale forskelle. Elprisen stiger nemlig med 15 øre pr. kWh til 167 kWh for en gennemsnitsfamilie

øst for Storebælt med et forbrug på 4.000 kWh, mens en familie i VestDanmark slipper med en prisstigning på

2,7 øre pr. kWh til 159 øre pr. kWh. For familien i øst betyder det en ekstra regning på 600 kr. i år.


For

en større industrivirksomhed med et forbrug på 1 gigawatt-time om årets stiger prisen pr. kWh med 9 øre

til knap 51 øre pr. kWh, eksklusive moms og afgifter, mens prisen for konkurrenten i Vestdanmark kun vokser 0,7 øre

til 45 øre pr. kWh.Miljøvenlig el koster

- Forklaringen på forskellene er først og fremmest,

at den del af den prioriterede eller miløvenlige el, der produceres af vedvarende energikilder, nemlig vindmøller og

biomasse, bliver udlignet 100 pct. mellem Øst- og Vestdanmark. Hidtil har udligningen kun været 50 pct. Samtidig er tariffen

for prioriteret el steget mest på Sjælland, forklarer økonom Henrik Hornum fra Dansk Energi.


Derfor må

kunderne øst for Storebælt købe en stærre mængde af den dyrere miljøvenlige el end i 2001.


Samlet

set bidrager el fra vindmøller og biomasse med 5,4 øre pr. kWh til prisstigningen i ØstDanmark, men kun med knap

en halv øre i Vestdanmark.Vest slipper billigereSidste år ved samme tid beklagede en lang række vestdanske

virksomheder sig over, at prisforskellen mellem Øst- og Vestdanmark var stigende i østs favør. Den gang blev

virksomhederne bedt om at væbne sig med tålmodighed, indtil udligningsordningen for vind- og biomasseenergi var fuldt gennemført.

Nu ser udjævningsordningen ud til at have tippet priserne i vests favør.


At priserne er tippet til vestdanskernes

fordel skyldes dog ikke kun udligningsordningen, men også at nettariffen vokser mere i øst end i vest, og at vestdanskerne

slipper billigere når det gælder den såkaldte PSO-tarif, som de systemansvarlige elselskaber opkraver for at dække

deres offentlige serviceforpligtelser, herunder beredskabslagre og forsyningssikkerhed. I Vestdanmark har selskaberne nemlig oparbejdet

en overdækning i tidligere år.


Endelig skyldes pristigningerne for husholdningernes vedkommende også øgede

afgifter og moms, ligesom den del af elprisen, der går til el købt på markedsvilkår, stiger med ca. 1 øre

pr. kWh, både for virksomheds- og privatkunder. Det skyldes, at prisen på Nord Pools spot- og terminsmarked er vokset

i løbet af 2001.