Eksportrådet fortjener penge

Det stod ikke umiddelbart skrevet i stjernerne, at dette skulle

ske, men regeringen har klogeligt hørt på erhvervslivets ønsker og råd. Det varsler godt for fremtiden.


For

nok er denne udmærkede ordning ikke brugt helt så meget, som man oprindeligt havde tænkt sig. Den har bl.a. kun

været anvendt af et forholdsvis beskedent antal firmaer. Til gengæld har den været til stor gavn for de, der har

overvundet besværlighederne med den noget formelle og formalistiske ansøgning.


Men sådan er det nu engang,

at ministerierne har lidt svært ved at formulere sig på en enkel måde, hvad der er lidt beklageligt for denne udmærkede

ordning.


Ude omkring i verden sidder der nemlig nogle fremragende dygtige og initiativrige folk, som er virkeligt opsatte på

at hjælpe virksomheder, der enten vil eksportere mere til allerede eksisterende markeder eller vil opdyrke helt nye markeder.
Som lysende eksempel skal nævnes Oslo, hvor den stedlige repræsentant sidste år gjorde en helt fantastisk

indsats på en messe for danske virksomheder, langt ud over hvad man med rimelighed kunne forvente.


Et andet godt eksempel

er ambassaden i Schweiz, hvor den kvindelige repræsentant først fandt kunderne og derefter fulgte med helt ud til den enkelte

kunde. Bedre kan det ikke gøres. Er der ikke noget at forbedre?


Personer med praktisk erfaring fra mellemstore virksomheder

og med erfaring fra brug af denne ordning kunne ligesom den interne vurdering som eksportådet foretager tilføre ordningen

nogle nyttige og nødvendige forandringer.