Eksport-fusion

Som led i fusionen er Dansk Arbejde ophørt som selvstændig forening.


I stedet vil man fremover finde Dansk Arbejde

som en sektion i Dansk Eksportforening - på linje med eksportforeningens 12 øvrige sektioner og grupper, der dækker

brancher som f.eks. marine, fiskeri, hjælpemidler til handicappede, affaldsbehandling, haveprodukter m.fl.


Fabrikant Bo

Stærmose, Juliana Drivhuse A/S i Odense, fortsætter som formand for Dansk Eksportforening, hvor Dansk Arbejdes hidtidige landsformand,

låsesmed, civilingeniør Hans Mejlshede, København, indtræder som den ene af foreningens to næstformænd.

Ikea-tog

via Danmark

Møbelvarehuset Ikea indsætter som den første koncern i Europa nu deres eget daglige godstog mellem

hovedlageret i Älmhult i Sverige og jernbaneknudepunktet i Duisburg i Tyskland.


Det er Banverket i Sverige, der har givet

grønt lys til Ikeas egne tog, der vil erstatte 25 eksportlastbiler - og 50 mindre lastbiler alene i Malmö .


Toget

vil køre ad Continental linien i Malmö og via Øresunds- og Storebæltsbroerne i Danmark.


På sigt

er det tanken, at 40 pct. af Ikeas europæiske transporter skal ske med jernbane. -catNy godstogsforbindelse

Railion

Denmark A/S - det tidligere DSB Gods - indleder godstogsforbindelse mellem Taulov og Malmø - en såkaldt kombi shuttle.
Malmø shuttlen er en overnight forbindelse, som kører fast hver mandag-fredag


Den kan læsse såvel

lastbiltrailere, veksellad som containere.


Med den nye forbindelse udvides netværket af kombi shuttler endnu engang. Railion

Denmarks shuttle-netværk dækker det danske marked og skaber samtidig nye muligheder for effektiv godstransport mellem

de skandinaviske markeder. catBrøndby IF nedjustererFodboldklubben Brøndby IF nedjusterer sine forventninger

til 2001 markant. Klubben venter nu et underskud på 16 mio. kr. mod et tidligere ventet underskud på et en-cifret millionbeløb.


For

2002 ventes et overskud på 5-8 mio. kr. RB-BørsenUændrede boligpriserEjendomsmæglerne venter

stort set uændrede priser på ejerligheder i 1. kvartal 2002 og resten af året, mens der ventes uændrede til

lidt lavere priser på enfamiliehuse.


Det viser den seneste forventningsundersøgelse, som Dansk Ejendomsmæglerforening

har foretaget blandt sine medlemmer på det private boligmarked - og som fremgår af medlemsbladet "Ejendomsmægleren".


I

4. kvartal 2001 har der været lidt lavere omsætning og priser af enfamiliehuse, mens salg- og prisleje har været

stabilt for ejerlejligheder.


Det er især i Jylland og på Fyn, at ejendomsmæglerne rapporterer om lavere priser

på enfamiliehuse.


Samtidig er liggetiderne endnu længere end i kvartalet før, især for enfamiliehuse,

og især i hovedstadsområdet.


- At liggetiderne er steget mest i hovedstadsområdet, hvor der jo ellers har været

stor rift om ejerboligerne i de senere år, er bemærkelsesværdigt. Men det har kun resulteret i en yderst beskeden prisreduktion,

siger Ole Trist, der er underdirektør i Dansk Ejendomsmæglerforening. RB-Børsen

Ønsker flere

p-pladser

Det kendte stormagasin i Københavns city, Magasin du Nord, forventer at kunne anlægge 120 nye parkeringspladser.


Københavns

Borgerrepræsentation har umiddelbart før jul godkendt Magasin-ledelsens plan om at bygge to ekstra etager på Magasins parkeringshus

i Bremerholm.


Planen er nu sendt til høring, men Magasins adm. direktør, Henrik Smith, har store forventninger

til de ekstra parkeringspladser.


- Det bliver også en fordel for city, fastslår han.


- Parkeringsarealerne i

city er faldet i de senere år, og det har været utroligt vanskeligt at få flere pladser, selv om politikerne er

begyndt at blive mere lydhøre, siger Henrik Smith som en kommentar til den heftige debat om privatbiler og parkering i Københavns

midte. -man