Eksperter slap for skattesmæk

Udenlandske eksperter skal fritages for en stor efterskat, når de har arbejdet mere end syv år i Danmark. Dansk Industri glæder sig over skatteminister Svend Erik Hovmands forslag.

Flere end 1.000 udenlandske eksperter, der er ansat i danske virksomheder, vil fremover slippe for et gigantisk skattesmæk.

Skatteminister Svend Erik Hovmand (V) er nu parat til at lave om på reglerne i forskerordningen, så eksperterne lettere kan fastholdes i Danmark.

I dag slipper de med at betale 25 procent i indkomstskat de første tre år, de opholder sig i Danmark. Derefter overgår de til almindelig dansk beskatning. Men hvis de bliver i landet mere end syv år, skal de tilbagebetale skatterabatten fra de første tre år, derfor har hovedparten af eksperterne på ordningen forladt Danmark, inden de falder for syvårsgrænsen.

Det er denne tendens, skatteministeren nu vil til livs.

»Reglerne for efterbeskatning af eksperter og nøglemedarbejdere skal ophæves,« udtalte skatteministeren i går i dagbladet Børsen.

»De udenlandske eksperter er til stor gavn for dansk erhvervsliv. Derfor er det hverken rimeligt eller fornuftigt at bevare skatteregler, som fører til, at dygtige medarbejdere må forlade danske virksomheder.«

Med meldingen imødekommer skatteministeren en vedvarende kritik fra blandt andre Dansk Industri (DI), der gentagne gange har påpeget, at regelen har afskrækket udenlandske eksperter fra at slå sig permanent ned i Danmark.

I øjeblikket er ca. 1.300 forskere og eksperter omfattet af 25 procentordningen.

»Jeg kan se to positive effekter i forslaget. Dels bliver det lettere for dansk erhvervsliv at tiltrække nye eksperter, og dels kan vi holde på nogen af de eksperter, der allerede er i landet,« siger chefkonsulent i DI, Per Nielsen.

Han ønsker ikke at give et bud på, hvor mange ekstra eksperter der vil blive tiltrukket af ordningen, som han fortsat betegner som en lappeløsning:

»Det her ændrer jo ikke ved, at vi har et alt for højt skattetryk i Danmark. Hvis vi skal have markante ændringer, der for alvor kan virke tiltrækkende på de kvikke hoveder, skal skatten på arbejde nedbringes generelt,« siger Per Nielsen.