Eksperter skal hjælpe statsansatte til nyt job

VK-regeringens bebudede spareplaner for den statslige sektor kommer frem mod 2005 til at koste i omegnen af 5.000 stillinger i ministerier

og styrelser.


Eksperter skal hjælpe de afskedigede folk med at tænke utraditionelt og målrettet, da de med

stor sandsynlighed i fremtiden skal varetage en anden jobfunktion end den nuværende.


5000 statsansatte vil over en årrække

blive afskediget og placeret andre steder, hvor der vil være mere brug for dem.


Det sker som en konsekvens af VK-regeringens

nye politik.


Langt størstedelen skal fortsætte uden for den statslige sektor.


Det kræver hjælp

fra folk, der har ekspertisen i at få genbesat folk i forbindelse med afskedigelser.


Et af de firmaer, som skal hjælpe

en del af de statsansatte mod nye mål, er JobTransfer, som er udsprunget af headhunterfirmet, Egede Search ApS.


Her forudser

man, at man kan hjælpe omkring 400 om året, og at der er gode muligheder for, at de fleste vil blive placeret rimelig

hurtigt i den private sektor.


- Langt de fleste er jo veluddannede og er dygtige og kompetente folk. Vi forudser, at vi kan skaffe

dem et nyt job inden for en rimelig overskuelig fremtid. Men det kræver, at de hjælpes på vej. Der skal tænkes utraditionelt,

ansøgninger skal opjusteres og søgningen skal målrettes, da jobfunktionen nok vil blive en anden end den nuværende,

siger direktør i JobTransfer, Gitte Kristensen.

Jobsøgnings-guide

Virksomheden har grebet tingene meget anderledes

an end de traditionelle genplaceringsfirmaer.


Bl.a. har man skrevet en 100 siders jobsøgnings-guide indeholdende alle relevante

værktøjer og metoder til at få sig et nyt job. Som en forlængelse af guiden, har JobTransfer også oprettet

en hjemmeside, jobtransfer.dk, som indeholder temaer og interviews med andre jobsøgende og deres succeser og fiaskoer, råd

og tips fra eksperter, en brevkasse og et debatforum.

Personlig coachMåden, som Jobtransfer vil hjælpe de fyrede

statsansatte mod nye udfordringer på er, at man udover disse værktøjer, vil tilbyde en personlig coach, for maksimal

effekt samt telefonisk rådgivning.


- Vores tilknyttede konsulenter, som skal fungere som den personlige coach, har mange

års erhvervserfaring på ledelsesniveau, og vil kun være tilknyttet på halv tid, da det kræver et voldsomt

stort engagement. Og det er vigtigt, at en coach matcher den opsagte medarbejder, siger Gitte Kristensen.


Jobtransfer har normalt

sit virke inden for IT-branchen, hvor man i øjeblikket har travlt med at genplacere fyrede medarbejdere, eller folk der søger

nye udfordringer.