Eksperter roser fusion

Flere eksperter ser fusionen mellem DONG og Elsam som fornuftig. Et stærkt dansk selskab åbner erhvervspolitiske perspektiver. Professor frygter fremtidigt salg til udlandet.

Læs mere
Fold sammen
Fusionen af Elsam og DONG bliver rost fra flere uafhængige eksperter. Der er klare synergifordele, ikke mindst hvis man går videre og får Københavns Energi og Energi E2 med i det nye selskab. Samtidig vil fusionen give en række muligheder for en mere målrettet satsning på dansk eksport af energiteknologi og know-how.

»Jeg synes først og fremmest, det er Danmark, som vinder på den her fusion. Et fusioneret selskab har størrelsen til at satse på forskning og udvikling og samarbejde med de innovative miljøer, så man kan fastholde det stærke vidensmiljø, vi traditionelt har haft på energiområdet. Her er der nogle oplagte styrkepositioner, som gør fusionen fremadrettet set fra en erhvervspolitisk vinkel,« siger direktør Jørgen Abildgaard fra det norskejede konsulenthus Econ, der som et af sine specialer har energisektoren.

Jørgen Abildgaard peger på, at man med fusion får en stor dansk virksomhed, som vil have enestående kompetencer omkring drift af vindmølleparker. Elsam, DONG og Energi E2 er allerede hver for sig særdeles aktive på området både herhjemme og i udlandet. Ofte ligger de danske selskaber i konkurrence med hinanden om opgaverne.

Også på de kulfyrede kraftværker er den danske ekpertise unik. De danske kraftværker er i international topklasse, når man ser på »clean coal«, altså de kraftværker, hvor man får maksimal effekt med minimal miljøbelastning.

»Indtil videre har vi ikke fået så meget ud af det eksportmæssigt, men der vil være et potentiale. Ikke mindst med udvidelsen af EU. Med fusionen er der enorme potentialer, men det samtidig en udfordring til politikerne, fordi man de senere år har skåret ned på energiområdet. Hvis vi griber det rigtigt an, kan energieksporten vokse fra 25 mia. kr. årligt til 50-70 mia. kr. årligt,« siger Jørgen Abildgaard.

Begejstringen over fusionen er dog langt fra entydig. Professor Frede Hvelplund, Aalborg Universitet, mener, at fusionen svækker konkurrencen og vil give højere el- og varmepriser.

»Hele det danske elsystem er nu på vej til at blive solgt. Målet er netop at sælge DONG, i første omgang op til 49 procent. Alt det det store danske selskab lyder hult, for selv opm staten kun sælger 20 procent af DONG, så får køberen så stor indsigt, at konkurrencen bliver svækket,« siger han til Ritzau.