Ekspert i softwarefejl

Torsdag skal Jesper Møller forsvare sin ph.d som den første på IT-Højskolen. Det er et tungt og kompliceret projekt i fejlfinding i software, som han skal forklare, men det er nødvendigt, for alt for meget software er fyldt med fejl, siger han.

Læs mere
Fold sammen
Portræt

»Alt for meget software er smækfyldt af fejl, og det er utroligt, at køberne finder sig i det.«

Ordene kommer fra Jesper Møller, 30 år og ph.d studerende ved IT-Højskolen. Han skal torsdag forsvare sit omfattende projekt om, hvordan man effektivt retter fejl i software, og går det godt, bliver han IT-Højskolens første ph.d.

For mange kan det at bruge computersoftware være en avanceret opgave, for flere vil det nok være svært at opfinde og skabe ny software. Endelig vil det, at finde fejl i eksisterende software og kunne bevise, at man har fundet alle fejl, være en uoverstigelig udfordring for de fleste. Jesper Møller hører til i sidste kategori, og med hans arbejde er vi så dybt nede i fnidrede programlinjer og computerdatabaser, at man skal holde fast i bordkanten for at følge med.

For selv om han gør sig store anstrengelser for at forklare sin omfattende forskning folkeligt, så har vi fat i tungt og kompliceret stof.

Bundlinjen i Jesper Møllers projekt er, at han, ved hjælp af matematiske beregninger, kan opstille regler og rammer for, hvordan et stykke software skal virke, og derefter fra ende til anden teste softwaren for fejl.

»Man kan opstille regler for, hvordan et stykke software skal fungere, og på hospitaler, i fly eller i store produktionsapparater er det helt afgørende, at softwaren gør, hvad den skal hver gang. Et tænkt eksempel kan være i et fly, hvor software sikrer, at hjulene på landingsstellet med garanti slåes ned under landing, og at det uanset hvad senest vil ske 10 sekunder før flyet når jordoverfladen,« siger Jesper Møller.

Blå fejlskærme

Jesper Møllers metode kan ikke løse de klassiske blå fejlskærme som alverdens computerbrugere har måtte leve med fra specielt Microsofts programmer i årevis. Jesper Møller arbejder på fejlfinding i små, simple stykker software, som sidder i alverdens elektriske apparater i dag.

»Meget software sidder i dag i apparater, hvor softwaren ikke kan opdateres, og derfor er det helt afgørende, at softwaren er i orden fra fabrikken. Det kan være kaffemaskiner, køleskabe eller microprocessorer,« fortæller han.

Jesper Møller snakker hurtigt og energisk, mens han fylder en tavle med beregninger og tegninger af apparater, der indeholder software. Hans fascination af, at matematik på højt niveau kan spotte og løse fejl skjult nok så dybt i avanceret software, er ikke til at tage fejl af.

»Intel havde tidligere en omfattende sag, hvor de sendte en Pentium-chip på markedet, som regnede forkert. Det har kostet Intel store millionbeløb at hente disse chip hjem igen og skifte dem ud med nye, og i dag arbejder Intel med fejlfinding efter lignende, dog mere simple, principper som det projekt, jeg har færdiggjort,« siger Jesper Møller.

Meget software testes i dag af såkaldte beta-testere. Det er erfarne brugere. som gennemtester produkterne, før de sælges, og disse testere finder tit bunker af fejl og mangler. Men beta-testere kan ikke bevise, at nu er produktet fejlfrit. Det mener Jesper Møller derimod, at hans metode kan.

Led i forskning

Grunden til, at masser af software i dag er fyldt med fejl, er dels, at forbrugerne ikke vil betale prisen for fejlfrit software, da det ville blive væsentligt dyrere. Dels er mængden af nyt software på markedet i voldsom stigning. Som eksempel udsender Nokia hele 20 mobiltelefoner i første halvår af i år fyldt med topavanceret software. Og softwarefejl i mobiltelefoner er ikke undtagelsen, men snarere reglen i dag.

Jesper Møllers projekt er ikke et færdigt produkt på en CD-rom, som kan sælges. Det er et led i en grundforskning, der foregår mange steder i verden.

Jesper Møller arbejder ved siden af i et firma, som han er medstifter af, ved navn ConfigIt Software, der har lokaler på IT-Højskolen.

I firmaet udarbejder man produkter til virksomheder, der gerne vil sælge produkter på nettet, og noget af virksomhedens arbejde bygger på Jesper Møllers forskning.

Jesper Møller er uddannet på DTU som civilingeniør, inden han fortsatte på IT-Højskolen.

Han vil efter færdiggørelsen af sin ph.d fortsætte i sin egen virksomhed.