Ejerledere udskifter tanterne

Læs mere
Fold sammen
Den tiltagende kritik af tantebestyrelser i små og mellemstore virksomheder har haft sin effekt på danske ejerledere.

Den overvejende del af den erhvervslivets underskov, er domineret af familiemedlemmer i bestyrelserne, men flere end halvdelen

af ejerlederne, mere præcist 51 pct., viser nu tegn på, at man er interesseret i at professionalisere bestyrelsen.Det

viser ErhvervsBladets undersøgelse af ejerlederes holdning til eksterne bestyrelsesmedlemmer, foretaget af Institut for Opinionsanalyse (IFO).Hos

Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, der for fire måneder siden kom med udspillet "God Selskabsledelse", mener

man, at en væsentlig forklaring på holdningsændringen meget vel kan tilskrives stigende krav fra bankers og investorers

side.- Der er en enorm interesse for at professionalisere bestyrelser. Mange ejerledere er oprigtigt interesseret i at få

skiftet ud i tantebestyrelsen, men en hel del professionelle bestyrelser bliver nedsat pga. pres fra långivere, siger statsautoriseret

revisor Anders Bisgaard, der sammen med professor Steen Thomsen på Handelshøjskolen i København er forfatter

til "God Selskabsledelse".Formanden for Foreningen Ejerlederne, Hans Jørgen Dalum, er positivt overrasket over

interessen for at indføre eksterne bestyrelsesmedlemmer. Han bakker op om kapitalspørgsmålet som drivkraften

bag, men glæder sig alligevel.- Der er stadig overvældende mange tantebestyrelser, men det er glædeligt og

på tide, at ejerlederne indser, at mere professionel drift er nødvendig, hvis man vil tiltrække klog kapital, siger

Hans Jørgen Dalum.Revisor Anders Bisgaard understreger, at det kan være et problem, at flere ejerledere føler

sig tvunget til at tage et eksternt bestyrelsesmedlem ind, som banken har valgt.- Det er risikabelt, hvis det sker på

bankens initiativ. Det er aldrig et godt afsæt for samarbejde, hvis ejerlederen opfatter det nye bestyrelsesmedlem som en person,

der holder øje med ham. Det er meget væsentligt for udfaldet, at det er ejerlederne selv, der vælger, hvem de vil

indsætte, siger Anders Bisgaard.Side 7