Ejerledere starter egen kapitalfond

I erkendelse af, at en lang række små og mellemstore virksomheder har særdeles svært ved at tiltrække

ansvarlig lånekapital, sætter landets ejerledere nu alle sejl ind for at etablere alternative finansieringsmuligheder.

En tænketank nedsat af Foreningen Ejerlederne, har netop offentliggjort en række tiltag, der skal forbedre vækstfinansiering

i den danske underskov af mindre virksomheder.Et af de tiltag, der arbejdes på, er en kapitalfond rettet mod ejerledede vækstvirksomheder.

Fonden vil fokusere på modne ejerledede virksomheder med vækst eller vækstpotentiale på omkring 20-25 pct.

om året.- En væsentlig del af den vækst, der skabes i det danske samfund, stammer fra små og mellemstore

virksomheder. Men det er en kendsgerning, at der ikke stilles den fornødne vækstkapital til rådighed. Fonden skal understøtte

vækst og udvikling i mindre ejerledede virksomheder, som har et moderat kapitalbehov, siger adm. direktør for Mezzaninkapital,

Jørgen Jensen, som er formand for Ejerledernes tænketank.

Orden i eget hus

Det er endnu ikke klarlagt, hvem

der kommer til at investere penge i fonden, som sandsynligvis både kommer til at stille egenkapital og lånekapital til

rådighed.I første omgang vil fonden formentlig få kapital tilført fra en række ejerledere,

men det er samtidig intentionen, at kapitalfonde med et lignende fokus vil blive inviteret til en eller anden form for samarbejde.Virksomheder

med kapitalbehov på mellem en og fem mio. kr. bliver Ejerlederfondens hovedmålgruppe.Fonden opfattes hos For-eningen

Ejerlederne mere som et alternativ til lånefinansiering end til ventureselskabernes egenkapital.- Det er meget væsentligt,

når vi taler kapitalmangel, at vi skiller tingene ad. Risikovillig egenkapital er ikke umiddelbart problemet. Det er efter vores

opfattelse manglen på ansvarlig lånekapital, der rammer hårdest, og det er her fonden har sin eksistensberettigelse,

siger formand for Ejerlederne, Hans Jørgen Dalum, som også sidder i tænketanken.En lang række små

og mellemstore virksomheder har problemer med bankernes manglende risikovillighed, men Hans Jørgen Dalum mener, at det er på

tide, at ejerlederne i højere grad end det er tilfældet i dag forbereder sig på at få kapital tilført.-

Vi skal have orden i eget hus. Der skal ske en gennemgribende professionalisering i mange virksomheder før de kan tiltrække

kapital, og det er på tide, at der bliver gjort noget på det område, siger Ejerlederformanden, som angiver professionelle

bestyrelser som en af de ting, der skal arbejdes på.Ejerlederne har også rettet henvendelse mod Vækstfonden

med henblik på at gøre Vækstkaution mere egnet til vækstvirksomheder. Indefrysning af selskabsskatten er

også et element i Ejerledernes tænketanks forsøg på at skaffe kapital til vækst.Tænketanken

består udover Jørgen Jensen og Hans Jørgen Dalum også af regionsdirektør Allan Aagaard, Realkredit

Danmark, statsautoriseret revisor Kaj Palsgaard Andersen og ejerleder Keld Ramlov, Jysk El teknik A/S.