Ejerledere jagter tålmodig kapital

Flere ejerledere jagter »tålmodig kapital«, når de skal have finansieret nye forretningsprojekter. Det klassiske mønster for samarbejdet mellem ejerledere og banker er under forandring.

Læs mere
Fold sammen
Flere ejerledere leder med lys og lygte efter nye finansieringsmuligheder.

Ifølge Ejerlederne er virksomhederne i forbindelse med finanskrisen blevet langt mere bevidste om betydningen af »tålmodig kapital«, når virksomhederne afsøger markedet for finansiering af vækst og udviklingsmuligheder.

Desuden er ejerledere blevet mere åbne over for at få eksterne partnere ind i virksomhedens bestyrelse og få ro på udviklingen gennem mere risikovillig kapital som alternativ til kassekreditter og lån.

- Ejerledere er blevet mere åbne over for alternativ finansiering til bankerne. Det er der slet ingen tvivl om. Ejerledere kigger andre veje end bankerne, siger Hans Jørgen Dalum.

En undersøgelse for godt fire år siden blandt Ejerledernes medlemmer viste ellers, at blot seks procent ville anvende venturekapital til finansiering af forretningsprojekter, mens hver tredje virksomhed ville anvende bankfinansiering. Desuden havde blot syv procent eksterne partnere som medejere.

Det er det mønster, der ifølge Ejerledernes formand nu forandrer sig, da ejerledere i stigende omfang finder alternativer til bankerne – både hvad angår kapital og rådgivning.

Rådgivning i krisetid

Om det er af lyst eller nød, der får ejerledere til at kigge andre steder hen, ifølge ejerlederformanden, være usagt. I hvert fald viser en udlånsundersøgelse fra Nationalbanken, at kreditpolitikken blandt bankerne er strammet mest over for erhvervskunderne.

Ifølge vicedirektør Rolf Kjærgaard, Vækstfonden, er bankerne presset så hårdt på deres likviditet, at vækstfonden har oplevet et regulært dyk i antallet af banker, der efterspørger kautionslån til forretningsprojekter, hvor Vækstfonden kautionerer for bankernes tab ved udlån. Det tolker han som, at bankerne har betydeligt mindre likviditet til rådighed end for 12 måneder siden.

Ifølge Hans Jørgen Dalum, er finanskrisen også blevet en »øjenåbner« for ejerledere, idet den har vist behovet for »tålmodig kapital«. Men der er også virksomheder, der er tvunget til at henvende sig andre steder end i bankerne for at få deres projekter finansieret.

- Der er slet ingen tvivl om, at ejerlederne i øjeblikket opsøger alternative finansieringskilder. Den rådgivning, mange ejerledere fik for 18 måneder siden, kunne være godt i nuet. Men i dag, hvor det hele er strammet til, er det reelt en løkke, der er lagt om halsen. Det er en helt anden rådgivning, der er brug for i krisetider, siger Hans Jørgen Dalum.