Ejerleder-avis skifter ejer og leder

"Det går aldrig godt"Disse ord fik Bertel Bernhard, ErhvervsBladets grundlægger at høre igen og igen

fra branchefolk og rådgivere, da han i begyndelsen af 60''''erne fik ideen om at skabe en annoncefinansieret erhvervsavis.Men

de mange velmente råd holdt ham ikke tilbage. Han tog lån i Handelsbanken med sikkerhed i familiens sommerhus i Gilleleje

og sammen med sin hustru, Jytte, og journalist Kaj Hvolgaard sendte han den 16. april 1964 det første nummer af ErhvervsBladet

på gaden.Bertel Bernhard var med andre ord en rigtig "entreprenør-type". Ikke i ordets danske, men i

dets amerikanske forstand. En mand, der med viden, initiativ, jernvilje og flid etablerede en ny virksomhed mod alle odds.I

begyndelsen udkom hans blad en gang om måneden, siden gik det over til ugedrift. I 1974 blev ErhvervsBladet et dagblad.I

dag udkommer avisen i et oplag på 103.000 og omsætter for 85 mio. kr. på årsbasis.Pr. 1. oktober i fjor

blev Bertel Bernhards livsværk købt af Berlingske-koncernen. I disse dage er de sidste overdragelsesforretninger bragt

på plads.Ole Bernhard, Bertels søn, der overtog jobbet som adm. direktør i familieforetagendet i 2000 efter

have arbejdet i virksomheden siden 1974 - heraf i næsten 25 år som underdirektør - har netop videregivet stafetten til

Gorm Arildsen, 35 år.Arildsen kommer fra en stilling som kommerciel direktør i Berlingske Lokalaviser.Vagtskiftet

markeres ved en reception på ErhvervsBladet onsdag den 14. januar kl. 15.

Videreføres i samme ånd

For

alle på ErhvervsBladet er det vigtigt, at familiens Bernhards avis videreføres af en medievirksomhed, der har respekt

for bladets udgivelsesgrundlag og historie og vil føre det videre i den ånd, som det blev skabt.- Far indså

ret tidligt, at vores avis en dag skulle sælges. Han ville ikke risikere, at familien, der havde holdt sammen om ErhvervsBladet

i to generationer, skulle komme i splid om ejerskabet i tredje generation, hvor Bernhard-klanen er vokset til 16 medlemmer. Men samtidig

ønskede han bestemt heller ikke, at ErhvervsBladet skulle sælges til den første den bedste bladvirksomhed, der

bød sig til med en høj pris. Og det har mange gjort i tidens løb. Derfor var det også helt i min fars ånd,

at det blev Det Berlingske Officin med en udgivertradition tilbage til 1749, der fik mulighed for at overtage ErhvervsBladet",

siger den afgående adm. direktør Ole Bernhard.Bertel Bernhard døde i år 2000, 81 år, og havde

til det sidste sin gang på bladet. Han blev hædret for sin indsats med ridderkorset.

Vægt på uafhængighedFamilien

Bernhard har i alle årene lagt vægt på, at bladet på trods af sit annoncebaserede finansierings-grundlag skulle

føre en kvalitetspræget linje, hvor redaktionel tekst og annoncer var adskilt, og hvor hverdagens udfordringer for små

og mellemstore virksomheder var det redaktionelle omdrejningspunkt.I dag, hvor ErhvervsBladet ikke længere er det eneste

annoncefinansierede dagblad på markedet, fremstår denne udgiverpolitik måske som en selvfølgelighed. Men

det var den langtfra i 1964, da ErhvervsBladet blev grundlagt.Ole Bernhard henviser til sin fars baggrund, når han skal

forklare den særlige publicistiske tradition, som familien repræsenterer. Bertel Bernhard var handelsuddannet og havde

en HD i organisation.I en årrække i 50''''erne var han forretningsfører på Dagbladet Børsen. Siden

blev han adm. direktør på dagbladet Dagens Nyheder, som ejerne i Dansk Arbejdsgiverforening til Bertel Bernhards store

fortrydelse lukkede i 1961 - 40 år før fagbevægelsen lukkede Dagens Nyheders modstykke Aktuelt.- Far lærte

en masse om avisdrift i de år . Disse erfaringer i kombination med hans udprægede sælgerevner og forståelse

for det redaktionelle har været afgørende for udviklingen af ErhvervsBladet, siger Ole Bernhard i dag.

Familien

med på råd
I perioden fra 1964 og frem til midten af 90''''erne, var Bertel Bernhard ejerleder og bestemmende i virksomheden.

Men i store beslutninger blev familien, især hustruen Jytte og i øvrigt Ole Bernhard selv og hans to søstre, Ea

og Lis Ann, der stadig arbejder i virksomheden, taget med på råd.Bertel Bernhards ledelsesstil var den patriarkalske.

Den, hvor ejerlederen forlanger loyalitet og hårdt arbejde af sine medarbejdere, men til gengæld også hjælper

dem, når der opstår personlige kriser. Han ønskede at se selvstændige og hele mennesker omkring sig.Politisk

var Bertel Bernhard borgerlig som de fleste erhvervsfolk.For ham stod det klart, at det markedsøkonomiske system baseret

på den private ejendomsret var bedst til at fremme vækst og velfærd. Derfor lod han også med succes sin avis

gå til kamp for en række borgerlige mærkesager - bl.a. afskaffelse af formueskatten.

Mennesket førstBertel

Bernhard var samtidig kritisk over for forretningsfolk, der optrådte uetisk og søgte profitten for profittens egen skyld.-

Økonomi er alene et værktøj og en fortræffelig målestok for effektivitet og indsats, men økonomien

må altid underordnes de menneskelige mål, sagde Bertel Bernhard i et af de få interview, han har givet.Selv

om Bertel Bernhard både havde evnerne og mulighederne, trådte han sjældent frem som offentlig person. Han talte

gennem sit blad og de medarbejdere, han knyttede til det i årenes løb.- Man kan vel sige, at far var typisk for

vore dages danske ejerleder. Han skabte sammen med sin familie sin egen virksomhed og med den en særlig virksomhedskultur og

ånd. Han formåede at få virksomheden til at vokse, fordi han forstod markedet, og fordi han evnede at tage dristige,

men velovervejede beslutninger. Det meste var i øvrigt hårdt arbejde, siger Ole Bernhard.

Velkørende

blad
Ole Bernhard peger i øvrigt på, at ErhvervsBladet igennem årene har udviklet sig til en veletableret erhvervsavis

med en helt enestående landsdækning, der gør bladet særlig attraktivt for annoncører, som ønsker at

sælge varer og tjenesteydelser til virksomheder.- Vi har skabt et produkt, hvor det redaktionelle indhold i høj

grad matcher målgruppen af små og mellemstore virksomheder. Og stoffet er efterhånden også blevet så

interessant, at bladet læses flittigt i de større virksomheder. De får informationer i ErhvervsBladet, som de

ikke kan få tilsvarende i andre aviser, tilføjer den afgående adm. direktør.Han fremhæver desuden,

at ErhvervsBladets produktpalette er udvidet med Detailbladet, der betjener detailhandlen, og en bogklub med bøger specielt rettet

til virksomhedsledere og virksomhedsejere.- Alt i alt afleverer vi en velkørende bladvirksomhed til Berlingske. Og jeg

er sikker på, at vore nye ejere vil forstå at udvikle den yderligere, slutter Ole Bernhard.