Ejere løsner grebet om Grønlandsbanken

Nationalbanken vil sælge sine aktier i Grønlandsbanken, mens Danske Bank vil nedbringe sin ejerandel. Begge håber på lokale investorer.

Læs mere
Fold sammen
Danmarks Nationalbank og Danske Bank er parate til at løsne grebet om Grønlandsbanken. Sammen med Nuna Fonden har de ophævet en aktionæroverenskomst, der hidtil har fastlåst ejerstrukturen i det grønlandske pengeinstitut.

Nationalbanken, der ejer 13,7 procent af aktierne, vil gerne sælge alle sine aktier i Grønlandsbanken, mens Danske Bank er parat til at sælge ud af sine ejerandele på 36,46 procent.

Aktionæroverenskomsten blev etableret i forbindelse med fusionen med Nuna Bank i 1997.

Aftalen blev indgået for at beskytte den nye bank og dermed sikre, at Grønland fortsat ville have et pengeinstitut.

»Vi vil gerne ud af den på sigt. Første skridt til det er ophævelsen af aktionæroverenskomsten, så det bliver muligt at sælge aktierne og skabe noget likviditet i aktien,« siger nationalbankdirektør Torben Nielsen.

Likviditet afgørende
Netop likviditet er afgørende for, at investorer ønsker at investere i en børsnoteret virksomhed.

Selv om det grønlandske samfund i vid udstrækning er afhængigt af udviklingen i fiskeriet, hvor indtjeningen er meget svingende, har Grønlandsbanken dygtigt styret udenom store tab. Indtjeningsmæssigt kan den måle sig med de bedste danske banker, og aktionærerne kunne derfor hæve et udbytte på 63 mio. kr. sidste år.

Men Nationalbanken har ikke noget hastværk med at få solgt sine aktier i Grønlandsbanken.

»Vi vil ikke hælde aktierne ud på markedet for at komme af med dem. Vi har ikke noget hastværk med at sælge dem. Vi vil følge det meget nøje, se hvad der sker, og støtte det grønlandske samfund så meget som muligt,« siger Torben Nielsen med klar henvisning til, at Nationalbanken ønsker, at Grønland har en finansiel institution, der kan finansiere vækst og fremgang.

»Hvis vi kunne få nogle grønlandske interesser til at investere i det her, vil det være endnu mere interessant for os. Vi er ikke ude på at hjælpe nogle spekulanter til en hurtig gevinst. Tværtimod ser vi gerne, at aktierne aflejrer sig på grønlandske hænder,« siger Torben Nielsen.

Fjerner binding
Danske Bank har ingen planer om at sælge alle sine aktier i Grønlandsbanken, men banken vil gerne af med nogle af dem.

»Til tider er der efterspørgsel efter aktier i Grønlandsbanken, og der synes vi, at vi godt vil være med til at stille noget likviditet til rådighed,« bankdirektør Jakob Brogaard fra Danske Bank.

Han kalder det »god corporate governance«, at der ikke er en binding af aktierne eller deres mulighed for at blive omsat.

»Aktionæroverenskomsten har aftjent sin værnepligt, og vi vil godt stille nogle af vores aktier til disposition. Dermed ikke sagt, at vi trækker os ud af Grønlandsbanken,« siger Jakob Brogaard. Han påpeger, at kursen på aktien kan svinge en del, fordi der ikke omsættes ret mange. Når Danske Bank afhænder nogle af sine aktier, vil der være flere aktier i omløb, og det vil skabe et bedre marked for aktien.

Konkurrent fra Skive
At bankmarkedet i Grønland er normaliseret understreges af, at Sparbank Vest har været tilstede i Nuuk i en årrække, og i juni sidste år blev aktiviteterne udvidet med en filial i Sisimiut i Sydgrønland. Men den Skive-baserede bank har ingen planer om at byde ind på Grønlandsbanken.

»Det har vi ikke nogen planer om. Vores politik er ikke at stræbe efter at overtage kollegaer,« siger administrerende direktør Preben Rasmussen fra Sparbank Vest.

Bankens afdeling i Nuuk beskæftiger 16 mennesker, mens afdelingen i Sisimiut beskæftiger fire personer. Til sammenligning beskæftiger Grønlandsbanken 86 personer.