Ejendomme kort

Lyspris til Ørestad

Prisen som »Årets Udelysby 2004« er tildelt Ørestad for et smukt og gennemtænkt belysningsanlæg. Prisen, der er indstiftet af elselskaberne i Danmark og Lysteknisk Selskab, består af et diplom og en plakette. Ørestad får årets pris for »et vellykket og omfattende belysningsprojekt, som er med til at understrege bydelens nye og moderne arkitektur«. Belysningen skal både understrege, at Ørestad er en helt anden bydel end det øvrige København og binde de mange forskellige byggerier sammen, som skyder op med stor hast. Det er femte gang, at prisen til Årets Udelysby uddeles. Sidste år gik prisen til Odense.Ejendoms-puslespil

Det bliver Slots- og Ejendomsstyrelsen, som skal lægge Kommunalreformens ejendomspuslespil for staten. I de kommende år vil en lang række statslige institutioner flytte på kryds og tværs af Danmark som led i udmøntningen af reformen. Nogle ejendomme skal sælges, og andre skal købes, opføres eller ombygges. Lejemål skal opsiges, og nye skal indgås. Derfor har styrelsen fået til opgave at koordinere de statslige lokaledispositioner. Målet er at undgå unødvendige merudgifter. For at skabe overblik etablerer styrelsen Den statslige ejendomsbørs, hvor statsinstitutionerne skal indberette deres ændrede lokalebehov. De konkrete dispositioner foretages i et samarbejde mellem statsinstitutionerne og styrelsen. Læs mere:www.ses.dk/ejendomsbørsAberdeen i opkøb

Aberdeen Property Investors køber Catellas organisationer for ejendomsforvaltning i Holland og Belgien. Opkøbet er et led i Aberdeens strategi om at ekspandere på det europæiske marked for ejendomsforvaltning. Samtidig accelererer Catella satsningen på transaktionsservice i begge disse lande. Aberdeen og Catella etablerer samtidig et fremtidig samarbejde på disse markeder.