Ejendomme kort

Akademi på Samsø

Fonden Realdania støtter opførelsen af Samsø Energiakademi med to mio. kr. ud fra et ønske om at sikre en optimering af de arkitektoniske og bæredygtige principper i byggeriet.

Der mangler dog stadig at blive indsamlet omkring tre mio. kr. for at nå op de 12 mio. kr., det koster at få akademiet realiseret. Akademiet skal ligge på øens østside ved byen Ballen. Arkitektfirmaet Arkitema har lavet skitseforslaget til Akademiet, der er tænkt som et udstillingsvindue for dansk arkitektur med fokus på energirigtige og miljømæssigt bæredygtige byggeprincipper.Overtager retter

Den 1. januar 2005 overtager Slots- og Ejendomsstyrelsen ansvaret for de ca. 100 danske retsbygninger fra Domstolsstyrelsen. Overdragelsen er et led i bestræbelserne på at strømline statens ejendomsadministration og gøre den mere effektiv. Ejerskabet til bygningerne flyttes, så udvendigt vedligehold, bygningsdrift og huslejeadministration fremover påhviler Slots- og Ejendomsstyrelsen. Mens Domstolsstyrelsen går fra at være ejer til at være lejer, får Slots- og Ejendomsstyrelsen tilført godt 100.000 kvm. bygninger. Styrelsens portefølje af kontorejendomme øges således med hele 20 procent.Slagteri klar til brug

NCC afleverede i går de færdige bygninger til Danish Crowns storslagteri i Horsens. Overdragelsen markerer afslutningen på opførelsen af et af danmarkshistoriens største erhvervsbyggerier - verdens mest moderne svineslagteri. NCC har stået for den største entreprise i det 76.000 kvm. store byggeri med en kontraktsum på 400 mio. kr.

Den samlede pris for slagteriet løber op i cirka to mia. kr., og mere end 600 mand fra over 20 forskellige virksomheder har været i gang på byggepladsen. Det nye storslagteri samler slagtningerne fra Horsens, Nørresundby og Bjerringbro og vil beskæftige cirka 1400 ansatte, når det i løbet af 2005 kører med 75.000 svineslagtninger om ugen.