Ejendomme kort

Nyt i Kolding

Stigende behov for ældreboliger fører nu til byggeriet af 43 nye ældreboliger på Norgesvej og Islandsvej ved Vejlevej i Kolding med AAB Kolding som Bygherre. Det nye byggeri består af to bygninger i tre etager, som udover ældreboliger også rummer otte familieboliger. I tilknytning til byggeriet opføres et servicecenter med café og andre fællesfaciliteter, som skal betjene beboerne i ældreboligerne og områdets øvrige ældre borgere. Projektet udføres i totalentreprise af NCC Construction Danmark A/S og er tegnet af arkitekterne Arkitema K/S i Århus. Rambøll i Kolding er rådgivende ingeniører på projektet. Første spadestik bliver taget på fredag den 16. januar, og det forventes, at boligerne er klar til indflytning i begyndelsen af 2005.Ny arkitekt-struktur

Danske Arkitekters Landsforbund/Akademisk Arkitekt­forening (DAL/AA) er pr. 1. januar 2004 opdelt i tre selvstændige foreninger: Akademisk Arkitektforening (AA), fagforeningen Ansatte Arkitekters Råd samt arbejdsgiverforeningen Praktiserende Arkitekters Råd. Med den nye opdeling opløses paraplyorganisationen DAL/AA. I stedet får arkitekterne en selvstændig standsforening, AA, som vil koncentrere sig om udviklingen og formidlingen af kvaliteten i dansk arkitektur. Beslutningen om opdelingen er truffet af medlemmerne ved en urafstemning i foråret 2003 og siden har de respektive foreninger og råd arbejdet med at få den nye struktur på plads.Skifte på tegnestue

Efter 43 års virke gik administrerende direktør og arkitekt maa Ole Amstrup, Arkitektfirmaet Tage Nielsens tegnestue A/S, på pension ved årsskiftet. Ole Amstrup blev ansat på tegnestuen i 1960, og siden 1971 har han været aktionær og partner. I 1982 overtog han ledelsen efter virksomhedens grundlægger Tage Nielsen, og har siden været drivkraften bag udviklingen af virksomheden - bl.a. med etablering af afdelinger i Nuuk og i Roskilde. Efter sin fratræden fortsætter Ole Amstrup dog som bestyrelsesmedlem i firmaet. Som ny administrerende direktør er udpeget arkitekt og partner Henrik Walsted, og samtidig er arkitekt og partner Flemming Dahl udnævnt til direktør. Sammen skal de to videreføre og videreudvikle virksomheden.