Eiler Thomsen fortsætter fremad

Byggeri. Alufacadefirma har haft et særdeles godt år primært baseret på mindre projekter, men ét stort projekt på Amager trækker yderligere opad.

Det går særdeles godt for alufacadefirmaet Eiler Thomsen Alufacader A/S, der har base i Holstebro. 2006/07 blev ikke noget rekordår, men vest- jyderne er for alvor på sporet af tidligere tiders resultater, og så skal det med, at virksomheden aldrig har været i nærheden af noget, der minder om rødt.

Virksomheden har tid- ligere været involveret i meget store projekter, men de seneste par år er det først og fremmest mindre og mellemstore projekter, der har trukket udviklingen.

Her og nu er aktiviteterne imidlertid stærkt præget af en kæmpeordre i hovedstaden. Eiler Thomsen Alufacader står for glasfacaderne på et af Københavns største kontorbyggerier her og nu, Amager Boulevard 6, AB6, som det norske investeringsselskab Snefonn A/S i fifty-fifty samarbejde med det ligeledes norske selskab Hathon Eiendom A/S står bag. Det er et andet byggefirma med rod i det midt- og vestjyske, KPC Byg A/S, der er totalentreprenør. Alene glasfacaden repræsenterer en ordre på cirka 50 mio. kr.

De stigende aktiviteter har krævet flere medarbejdere, især på Eiler Thomsens værksted hjemme i Holstebro, og trods manglen på arbejdskraft i byggeriet er det lykkedes virksomheden at øge medarbejderstaben med mere end en halv snes nye medarbejdere i det forløbne år.

»Vi har selvfølgelig også kunnet mærke rekrutteringssituationen, men vi har løst den dels ved at ansætte ufaglært arbejdskraft i værkstedet og dels ved at ansætte en håndfuld nye lærlinge, der hos os tager den relativt nye alu-tømreruddannelse,« fortæller adm. direktør Eiler Thomsen.

Den stigende indtjening i den vestjyske virksomhed skyldes, ifølge direktøren, at det er lykkedes at få kørt de mange projekter fint igennem.

»Jeg kan ikke pege på én faktor. Det er bare gået godt med afviklingen af byggerierne,« forklarer han.

Trods et uændret højt aktivitetsniveau i indeværende regnskabsår, venter han et lidt lavere resultat.

»Det gør jeg, fordi 2006/07 altså var et usædvanligt godt år - bedre end normalt,« tilføjer Eiler Thomsen.

Han ser optimistisk på fremtiden: »Det virker som om, konkurrencepresset er aftaget en smule. Vi har i hvert fald mange opgaver, som vi regner på i øjeblikket,« forklarer han.

Driftsselskabet Eiler Thomsen Alufacader er ikke hele historien om Eiler Thomsen. Holding selskabet bag koncernen ejer også ejendoms- og investeringsselskaber, der henter lige så mange penge til koncernens kasse som driften. Koncernen tjente i sit seneste regnskabsår 14,4 mio. kr. før skat. 7,1 mio. kr. kom fra driften. Koncernen er ganske velpolstret. Egenkapitalen er på mere end 73 mio. kr.