Eicon i betalingsstandsning

Som tilsynsførende med betalingsstandsningen har Eicons bestyrelse foreslået advokat Jørgen B. Elmer.


Betalingsstandsningen

var ikke uventet, da Eicons medarbejdere ikke som de øvrige medarbejdere i i-data fik udbetalt aprillønnen onsdag.


Eicon

indgår ikke i den canadiske Eicon-gruppe, men er et rent dansk selskab, som tidligere har drevet virksomhed under navnet Lasat

A/S. Selskabet har kontor i Bagsværd og beskæftiger 38 ansatte. I marts 2002 lukkede selskabet sin VPN-afdeling, og selskabet

afskedigede 22 medarbejdere, oplyser i-data.


Samtidig meddeler i-data at selskabet ikke offentliggør kvartalsregnskab onsdag,

ligesom selskabet fortsat ikke kan fastsætte datoen for afholdelse af den ordinære generalforsamling. Selskabet vil offentliggøre

regnskab for 1. kvartal 2002 og tidspunkt for afholdelse af generalforsamlingen, når selskabets likviditetsmæssige situation

er afklaret. En sådan afklaring ventes fortsat at finde sted inden udgangen af maj 2002, sådan som selskabet meddelte

onsdag.