Egholm Maskiner får flot overskud

Læs mere
Fold sammen
Omsætningen stiger med små fem mio. kr. svarende til knap otte pct.Resultatet før skat fordobles næsten

til knap seks mio. kr.Det er nærliggende at spørge, hvad der ligger til grund for den meget positive udvikling,

Lemvig-virksomheden Egholm Maskiner gennemgår i disse år.- Der er sådan set ikke sket noget specielt. Vi har

sådan set bare fulgt den planlægning og de budgetter, vi på forhånd havde lagt, siger en af virksomhedens

to ejere Kaj Egholm, der deler ejerskabet med broderen Jens Christian Egholm.

Alting lykkedes

- Ofte ødelægges

en plan eller et budget af nogle små "ulykker". De ulykker er bare ikke kommet i sidste regnskabsår. Alting

lykkedes bare sidste år, tilføjer Kaj Egholm.Virksomheden, der blev grundlagt i 1989, lever først og fremmest

af at fremstille mellemstore minitraktorer, såkaldte redskabsbærere, til professionelt brug i kommuner, boligselskaber,

virksomheder osv. Samtlige komponenter fremstilles hos underleverandører, men samles i Lemvig, hvor Egholm Maskiner har opført

en ny, avanceret montagehal på 2.000 kvm.Den nye har givet virksomheden en stor kapacitetsforøgelse, så

det nu, med flere ansatte, vil være muligt at firedoble produktionen uden, at der skal bygges nyt, oplyser Kaj Egholm. der sammen

med broderen er vaskeægte iværksættere.Imidlertid betyder den udstrakte brug af underleverandører,

at man ikke skal forvente nogen stor udvidelse af medarbejderstaben i Lemvig.

Eksport fremMaskinerne afsættes såvel

herhjemme som i udlandet, hvor de øvrige nordiske lande samt Tyskland og Holland er aftagere.Ikke mindst det hollandske

marked har udviklet sig meget lovende.Lemvig-fabrikken er samtidig på vej ind på det engelske marked.I Frankrig

er man ligeledes repræsenteret. Det ser Kaj Egholm som et af fremtidens vækstmarkeder.I det hele taget er der masser

af optimisme i Lemvig, hvor man i sidste regnskabsår ikke præsenterede markedet for deciderede nyheder, men videreudviklinger

af fabrikkens produktsortiment, som i vid udstrækning handler om redskaber til mini-traktorerne. Brødrene, der har vundet

flere erhvervspriser, venter, at indeværende regnskabsår vil byde på såvel omsætningsstigning som stigning

i resultatet.