Egenkapitalen væk i jysk Siemens-selskab

En lille flig af Siemens-koncernens aktiviteter styres fra Hedensted, hvor det kniber gevaldigt med indtjeningen i Siemens Technology

Services Syd a/s.Selskabet er bygget op om en fusion i 2001 af tre Siemens-ejede installationsvirksomheder i henholdsvis Odense,

Esbjerg og Hedensted, der ved fusionen fik tilført nogle Siemens aktiviteter.Et tab på 12-15 mio. kr. på

et automationsprojekt i Odense, svigtende omsætning inden for telekommunikation, træghed inden for industriautomation

og et meget presset marked for bygningsentrepriser ligger til grund for underskuddet på 3,9 mio. kr. før skat og tilbagegangen

i omsætningen på ni mio. kr. til 139,3 mio. kr. i 2002/03, forklarer adm. direktør Per Krogh Terkelsen, Siemens

Technology Services Syd.Trods det seneste underskud er der tale om en forbedring i forhold til året før, hvor virksomheden

kom ud med et underskud før skat på 27,9 mio. kr. De to seneste årsresultater har ædt virksomhedens egenkapital,

men det er ikke noget problem, når moderselskabet er den danske del af Siemens-koncernen. I årsregnskabet hedder det i

en hensigtserklæring fra Siemens a/s: "Som moderselskab til Siemens Technology Services a/s erklærer Siemens a/s,

at vi til stadighed vil følge udviklingen i vort datterselskab, som det er vort forretningsprincip at støtte finansielt,

og vi kan sikre, at vort datterselskab til enhver tid kan opfylde alle forpligtelser over for kreditorerne".Per Krogh Terkelsen

siger, at man har valgt at fortsætte driften med garantien fra moderselskabet i stedet for at få kapital tilført.

Han forventer overskud i indeværende år og tror på, at virksomheden i løbet af fire-fem år ved egen

kraft kan genskabe en egenkapital på nogle mio. kr.Efter bl.a. frasalg af aktiviteter er medarbejderstaben nu nede på

cirka 160.Virksomheden har indgået en rammeaftale om at være systemleverandør til Green Farm Energy a/s i

Randers, der udvikler anlæg, der omdanner gylle og fast møg til fosfor- og kvælstofgødninger samt grøn

energi, primært i form af metangas. Der er også mulighed for ethanolproduktion. Leveringerne fra Siemens omfatter automation,

tavler, instrumentering og el-installation. Siemens skal også bidrage med et projekt-hold, der indgår i et partnersamarbejde

på de kommende biogas- og separationsanlæg.