Efteruddannelse er ikke en driftsudgift

Efteruddannelse af medarbejdere er en driftsudgift, mens selvstændigt erhvervsdrivende må gribe i egen lomme, hvis de

vil på relevante efteruddannelseskurser. Håndværksrådet kritiserer mistænkeliggørelsen af selvstændige

og kræver modernisering af reglerne.


Marina Hansen har siden 1996 drevet et kombineret kopi- og reklamebureau, KopiVærkstedet,

i Nr. Lyndelse nær Aarslev på Fyn.


Som alle andre erhvervsdrivende vil Marina Hansen gerne sikre, at kunderne bliver

ved med at komme igen, og derfor besluttede hun, at det var nødvendigt at tage et par relevante kurser i dtp-kurser.


Hun

fandt to kurser til 5.500 kr. stykket med en varighed på henholdvis to og én dag. Længere tid havde hun ikke råd

til at blive væk fra sin virksomhed.


- Med de krav, der bliver stillet i branchen, er jeg nødt til at efteruddanne

mig. Både min revisor og jeg var helt sikre på, at det var i orden at opføre kurserne som en driftsudgift, da det

jo var relateret til det, jeg laver i mit firma, fortæller Marina Hansen, der oprindelig er kontoruddannet.









Ansat

må godt

Men den gik ikke. Ved en gennemgang af skatteregnskabet, faldt skattemyndighederne over efteruddannelseskurserne. Marina

Hansen fik besked på, at kurserne ikke var fradragsberettiget. Der var ikke tale om efteruddannelse, fordi hun ikke er uddannet

grafiker. Derimod var der tale om tilførsel af ny viden til virksomheden, og det er ikke fradragsberettiget for en ejer at

en personlig ejet virksomhed, lød beskeden fra skattemyndighederne.


- Samtidig fik jeg at vide, at havde jeg haft en medarbejder

ansat i virksomheden, som jeg havde sendt på det samme kursus, ja, så havde jeg kunnet opføre kurset som en fradragsberettiget

driftsudgift - også selvom medarbejderen ikke var uddannet grafiker, siger Marina Hansen, der er temmelig forundret afgørelsen.









Behov

for gennemgang

Det samme er cheføkonom i Håndværksrådet, Søren Nicolaisen.


- Det er en problemstilling,

vi ofte møder ude i virksomhederne. Den selvstændige har den opfattelse, at han eller hun kan trække åbentlyst relevante

ting fra som driftsudgift, men det afvises af skattemyndighederne. Problemet er tilsyneladende, at reglerne tager udgangspunkt i,

at den selvstændige er ude på at misbruge skattelovgivningen, siger han.


Han mener, at reglerne for hvornår

noget er en driftsudgift er al for uigennemskuelige og utidssvarende.


- Samfundsøkonomisk har vi en klar interesse i at

gøre livet let for folk, der ønsker at opbygge en virksomhed og skabe vækst.


- Derfor er der behov for klarere

og mere rimelige regler, siger Søren Nicolaisen, der opfordrer skatteministeriet til at gennemgå reglerne.


Marina

Hansen har planer om at gå på flere efteruddannelseskurser.


- Men det er klart, at jeg tænker mig om en ekstra

gang. Der er tale om dyre kurser, når man driver en lille virksomhed, og samtidig skal jeg så lægge tabt arbejdsfortjeneste

i de dage, jeg er væk, siger hun.