Efterspil i el-skandale

Ansvar: Politisk udvalg kræver nyt lys over skandalen om udeblevne afgifter for flere milliarder kroner fra landets kraftvarmeværker. Advokatundersøgelse blev vanskeliggjort.