Efter krisen er Mærsk ved at finde naturligt leje i Tinglev

I 1998 beskæftigede Mærsk Container Industri A/S over 600 medarbejdere med at producere tørlast- og kølecontainere

på fabrikken i Tinglev i Sønderjylland. I slutningen af året købte A.P. Møller-virksomheden en kinesisk

producent i Qingdao, og siden er beskæftigelseskurven knækket.


Efter at Mærsk Container Industri, MCI, senest

har afskediget 63 medarbejdere, heraf 57 timelønnede, som følge af afmatningen i verdenshandlen og har en aktuel beskæftigelse

på ca. 400 ansatte, vurderer administrerende direktør Finn Buus Nielsen, at verdens største producent af kølecontainere

har fundet sit naturlige leje.


- Vi plejer ikke at spå om fremtiden, men som udviklingen ser ud nu, er 400 medarbejdere

nok en realistisk størrelse for os i de kommende år, siger Finn Buus Nielsen.


Han ønsker ikke at tage stilling

til de ofte modsatrettede meldinger om udviklingen på det globale fragtmarked, men han mærker, at rederier og leasingselskaber

på grund af usikkerheden om konjunkturerne er forsigtige med at foretage større investeringer i disse måneder.

På trods af det har virksomheden en ordrebeholdning, der sikrer den nuværende beskæftigelse frem til udgangen af

2003.Produktivitet kan hæves

Verdens største containerrederi, Maersk Sealand, er den største kunde, men

MCI er tæt på at nå målet, at tæt ved halvdelen af omsætningen skal hentes hos tredjeparts-kunder.


Uanset

hvem kunden er, er konkurrencen blandt verdens containerproducenter skærpet betydeligt, siden Mærsk Gruppen besluttede

at placere en dansk containerproduktion på den bare mark og begyndte at producere i 1990.


- De seneste fem-seks år

har vi sænket timeforbruget på at producere en kølecontainer til under det halve. Vi kan dog stadig nå videre

ad den vej, måske ikke så meget i den teknik, vi anvender, som den måde, vi organiserer arbejdet på, siger

Finn Buus Nielsen.


Er produktiviteten forbedret dramatisk, er verdensmarkedsprisen på selve boksen, som MCI producerer,

i den samme periode styrtdykket til under det halve. Det øger nødvendigheden af at have et en dansk og kinesisk fabrik med

vidt forskellige produktionsformer.


- Vores produktion er højt automatiseret med store serier i et enkelt design. I Kina

er produktionen langt mere manuel med mindre serier og så fleksibel, at der hurtigt kan skiftes mellem forskellige typer og størrelser

af containere, siger Finn Buus Nielsen.


Da Mærsk overtog fabrikken i Qingdao i slutningen af 1998, var beskæftigelsen

ca. 600 medarbejdere. Nu beskæftiger den kinesiske produktion ca. 850 medarbejdere. I Tinglev er staben reduceret i flere omgange

som følge af udviklingen i verdenshandlen, flest midt i 2000, da ca. 80 medarbejdere blev afskediget. For et års tid

siden indstillede virksomheden helt produktionen af tørlastcontainere og koncentrerer sig nu om kølecontainere på

de to fabrikker.


Mærsk Container Industri, der er et datterselskab af Odense Staalskibsværft A/S, omsatte i 2000

for ca. 2,3 mia. kroner og havde et årsresultat på 79 mio. kroner. Finn Buus Nielsen ønsker ikke at oplyse detaljer

fra 2001-regnskabet. Men omsætningen har i lyset af de vanskelige afsætningsforhold været stagnerende.


For

Tinglev Kommune med godt 10.000 indbyggere ved den dansk-tyske grænse har Mærsk Container Industris etablering været

et industrieventyr uden sidestykke. Kommunen må indstille sig på, at virksomheden i fremtiden hvad angår beskæftigelse

vil have en anden størrelse end for blot få år siden.


Den lavere aktivitet har samtidig kostet en anden af

kommunens arbejdspladser, Stewart Parker ApS., der har baseret sig på at yde global døgnservice og reservedele til Mærsks

containere, eksistensen. Ved lukningen har Stewart Parker 15 medarbejdere.