Efter 100 dage med radio

Læs mere
Fold sammen
D et er tre måneder siden, at Danmark fik to nye radiokanaler, som en direkte følge af regeringens liberalisering af

medieområdet.Kommerciel radio i Danmark havde alt for længe været hæmmet af en meget restriktiv lovgivning,

der reelt holdt mediet nede i mere end 15 år. Det har været tydeligt for enhver, der har tændt for radioen under

en ferie i en anden vestlig storby, at Danmark var ramt af et kunstigt efterslæb. Men med et nyt medieforlig i 2002 blev de

snerrende tøjler slækket.Ét af resultaterne var, at det landsdækkende Sky Radio gik i luften midt

i november.I kølvandet på en landsdækkende markedsleder fulgte adskillige andre fornuftige initiativer og

konsolideringer i branchen.Efter 100 dage melder spørgsmålet sig så: Er radiomediet på vej mod mere modne

forhold for mediet og for dets annoncører, som man kender det i andre lande?Det korte svar er ja. Selv om mediet længe

har været hæmmet af en restriktiv lovgivning, har radiostationerne på mange måder været klar til mere

tidssvarende arbejdsbetingelser. Og når vækst, moderniseringen og konsolidering slår igennem med Sky Radio i spidsen,

så behøver det ikke nødvendigvis tage lang tid, før vi kommer op på siden af andre vestlige lande.Det

synes at være tendensen. De første brugbare lyttermålinger fra december indikerer, at de danske lyttere var helt

parate til at afprøve nye radioer.Det er naturligvis en tidlig pejling, set i lyset af at de nye radioer gik luften

midt i november, men den er opmuntrende.Danskerne har øget deres brug af kommerciel radio således, at 30,9 pct.af lytningen

nu sker på kommerciel radio - mod 27,6 pct. i november.Det svarer til, at lige over 150.000 flere nu lytter til kommerciel

radio på ugebasis.F or Sky Radios vedkommende er vi yderst tilfredse med den tidlige udvikling.Sky Radio

aflyttes af 940.000 personer ugentligt og kan allerede på dette stadie levere meget høj nettodækning i alle de

gængse målgrupper, som annoncemarkedet efterspørger.Det er en proces, der nødvendigvis må tage

sin tid, men vi tror på betydelig yderlig lyttervækst, efterhånden som flere lyttere finder vore frekvenser og afprøver

vor kombination af god popmusik og hyppige nyheder.Med professionalisme og skærpet konkurrence har alle tre nationale radioorganisationer

sat 100 pct. fokus på at servicere de landsdækkende annoncører med relevant information og lytterdokumentation

om mediet.Ikke alle ved, at radio faktisk er det næstbedst dokumenterede medie efter TV.Med Gallups nye månedlige

lytterrapporteringer er det muligt for en annoncør at arbejde med markedsandele og nettodækning i alle de relevante målgrupper;

præcis som man gør på TV.P arallelt med den markedsmæssige side af udviklingen, er en anden vigtig proces

i fuld gang.Der er stigende fokus hos reklamebureauerne og deres kunder på at investere flere ressourcer i udnyttelsen

af radiomediets store kreative råderum.En ideel mediaplan til en god pris er ikke fuldendt, før den ledsages af en

kreativ løsning i reklamespottet, der udnytter mediets særlige karakteristika.Målsætningen for alle

bør være, at det skal give prestige på reklamebureauerne at skrive stærke, effektfulde radiospots.Senest

har Nestlé vist vejen. Virksomheden har udviklet en radiokampagne for deres produkt, Fitness, der på en underholdende

og elegant vis har skabt et særligt univers til lyd for produktet, inspireret af den populære Tv-serie Sex & the City.H

vad får de danske virksomheder så ud af denne ganske dynamiske udvikling af det gamle massemedie, radio?Ud over

mere god radio på FM-båndet er der åbnet for en ny effektiv vej til forbrugernes hjerne og hjerter.Radio

er netop et massemedie, der når millioner af danskere hver uge.Allerede nu kan kommerciel radio med Sky Radio som frontløber

tiltrække en betragtelig andel af befolkningen, og flere vil komme til.Dermed er alle forudsætninger til stede for,

at radiomediet kan folde sig ud til sit fulde potentiale, som et omkostningseffektivt, nærværende og gennemslagkraftigt

massemedie, der - modsat TV- også er til rådighed for et stort antal mellemstore virksomheder, der ønsker at skabe

national afsætning.