Effektiv reform, tak

På fredag offentliggør regeringens strukturkommission sine forslag til, hvordan fremtidens kommunale danmarks-kort skal

se ud.Men allerede inden rapporten foreligger, kører debatten heftigt. Hovedtræk i kommissionens rapport er nemlig

allerede sevet ud i en række medier.Skal man tro de meldinger, der foreligger, ser kommissionen helst, at sygehussektoren

fremover samles i nogle få store regioner. Og kommunerne skal helst have en minimumsstørrelse på 30.000 indbyggere.Den

relativt kraftige strukturforandring, som kommissionen lægger op til, vækker ikke overraskende stor modstand både

i Venstre og i Socialdemokratiet, som er de to stærke partier i det kommunale landskab.Ser man sagen ud fra et erhvervspolitisk

synspunkt, må det stå klart, at store enheder er at foretrække.En kommunalreform bør nemlig først

og fremmest handle om, hvordan det offentlige i højere grad kan producere bedre og billigere løsninger. Her er stordriftfordele

og flere udliciteringer brugbare redskaber. Men det kræver kritisk masse at kunne udnytte dem.Større enheder vil

samtidig sikre en højere kvalitet i den offentlige forvaltning, hvor der er behov for stadig flere specialister. I dag behandles

virksomhederne meget forskelligt fra kommune til kommune. Både når det gælder miljø, skat og tilladelser

i bred forstand.Omvendt er det væsentligt, at den service-indstilling og lette sagsgang, som erhvervslivet mærker

i mange mindre kommuner, ikke forsvinder, når der trækkes nye kommunegrænser på landkortet.Det vigtigste

i en kommunal-reform er, at vi ender med en billigere og bedre offentlig sektor. Som det ser ud i dag, er risikoen desværre

til stede for, at vi ender med det modsatte. Kommunalpolitikere drømmer allerede nu om nye rådhuse, nye IT-systemer og

nye moderne institutioner i forbindelse med en reform. Den forrige kommunalreform i 1970 blev en dyr affære for det offentlige.

Den øgede bl.a. antallet af skatteudskrivende myndigheder fra to til tre, da amterne også fik lov at plage skatteyderne.Hvis

der er det mindste tegn på, at den reform, som nu er i støbeskeeen, kommer til at koste skatteyderne flere penge, er

det bedre at undvære. Steno