EF-Domstolen kritiserer dåsepanten

Pant er godt, hvis den gavner miljøet, men i Tyskland er den delvist konkurrenceforvridende, siger EF-Domstolen. En mere strømlinet pant er på trapperne.

Læs mere
Fold sammen
BERLIN: Den tyske dåsepantordning er delvis konkurrenceforvridende over for udenlandske producenter. Det erklærede EF-Domstolen i går i en kendelse, som søger at dele sol og vind lige mellem miljø- og erhvervshensyn.

Domstolen befattede sig med sagen efter klage fra to østrigske sodavandsfabrikanter. De mente, at udenlandske virksomheder var hårdere ramt af ordningen, fordi man her bruger mere engangsemballage - typisk dåse eller plasticflaske - end tyske bryggerier. Det fik de ret i, men domstolen slår også fast, at miljøhensyn gør en pantordning legitim.

Det forudsætter dog, at staten sørger for et passende antal indretninger, hvor emballagen kan leveres tilbage, og at forbrugeren ikke behøver at returne den til samme sted, hvor drikken blev købt. Endelig skal indførelsen af et system ske med en rimelig overgangsordning, hedder det.

Dåsepantordningen i Tyskland har været præget af kaos, siden den blev indført for snart to år siden. Detailhandelen har kæmpet imod med næb og kløer og nægtet at modtage dåser og flasker købt andetsteds. I går jublede detailhandlernes organisation, fordi man håber, at den forhadte ordning må skrottes. Det må den også, men den afløses af et andet, mere strømlinet system, hvor forretninger tvinges til at modtage al pantemballage, uanset hvor den er købt.

Forbundsrådet, parlamentets andetkammer, ventes, at godkende reformen på fredag. Efter en overgangstid sættes den i værk 2006, så der er stadig et år, hvor sodavandsdrikning i Tyskland er en kompliceret affære.