EDB Gruppen sælger ejendomme i Herning

Samtidig har bestyrelsen bemyndiget direktionen til at færdiggøre forhandlinger om salg af selskabets ejendom i Hjørring.


Bestyrelsen

gør opmærksom på, at det er dens principielle opfattelse, at det ikke er i selskabets interesse at være ejer

af de lokaler, som det benytter.


EDB Gruppen venter i 2002 en resultatforbedring før skat på 50 pct. i forhold til

2001 samt en overskudsgrad på 4 pct. mod 2,6 pct. i 2001. Det svarer til et overskud før skat på ca. 38 mio. kr.

Selskabet gør opmærksom på, at forventningerne er betinget af, at de samfundsmæssige og branchespecifikke

forhold ikke forværres yderligere. Det fremgår af selskabets årsregnskab 2001, som blev offentliggjort tirsdag.


I

løbet af tre til fem år håber selskabet at kunne præstere en overskudsgrad på 10 pct.


Selskabet

fik, som annonceret i starten af januar, et overskud før skat på 25,4 mio. kr. mod et underskud på knap 40 mio.

kr. året før. Nettoresultatet efter minoritetsinteresser blev opgjort til et overskud 15,7 mio. kr. mod et underskud

på 36,1 mio. kr. i 2000.

Omstilling

- Med den foretagne strukturtilpasning og det markedsmæssige fokus, der er en

forudsætning for fortsat fremdrift i den skandinaviske it-sektor, viser EDB Gruppens resultater for 2001, at selskabet har formået

at omstille sig til de nye og vanskeligere markedsforhold, hedder det i en kommentar.


Nettoomsætningen steg til 826 mio.

kr. fra 802,2 mio. kr. svarende til en stigning på 3 pct., mens omsætningen og værditilvæksten pr. medarbejder steg

med 17 pct. i forhold til 2000.


Fremgangen i EDB Gruppen tilskrives primært et stigende salg inden for branche- og forretningsløsninger.

De brancherettede løsninger er primært baseret på virksomhedssystemet ASPECT/4, hvor der især har været

vækst inden for trælast, entreprise og industri.


Selvom markedet for Navision og SAP har været præget

af en meget intensiv priskonkurrence, har det ikke berørt selskabet i så høj grad som andre forhandlere, da selskabets

indtjening primært skabes ved salg af projekttimer, noteres det.


Det er især datterselskabet EG Data Inform Hjørring,

der har bidraget til selskabets bundlinie, idet selskabet ud af en omsætning på 64,5 mio. kr. har præsteret et resultat

før skat på 13,6 mio. kr. Selskabet virker inden for Facility Management og Outsourcing.


Selskabets norske og svenske

datterselskaber giver fortsat underskud. Efter et ledelsesskift i starten af 2001 i Norge har der været positive indtjeningsmarginaler

i andet halvår 2001, men årets resultat før skat blev et underskud på 1,2 mio.