Ecco går den rette vej

Den internationale skokoncern, Ecco Sko A/S, med hovedsæde i Bredebro i Vestsønderjylland har efter et indtjeningsmæssigt

magert 2002 taget et skridt i den rigtige retning i fjor.Oprydning i lagre, lavere gæld og høje tocifrede vækstrater

i særligt Asien har forbedret resultatet før skat med 38 mio. kroner til 120 mio. kroner, og vel at mærke ud af

en omsætning, der er næsten 200 mio. kroner lavere end året før.- I forhold til resultaterne for tre-fire

år siden, er vi stadig på et niveau, vi ikke danser af glæde over, men hvis vi går et år tilbage, er det

tilfredsstillende. Vi har fået en rarere balance, og vore lagre er reduceret med ca. 400 mio. kroner til under en milliard kroner.

Samtidig er sammensætningen af vore lagre forbedret i retning af færre gamle produkter, hvilket reducerer risikoen, siger

Eccos nye koncernfinansdirektør, Mikael Thinghuus.

Kraftig vækst østpå

På trods af nedgangen

i omsætning har Ecco solgt over 11,2 mio. par sko, en fremgang på 6,3 pct. Ud over dollarfaldet skyldes nedgangen i salgsvolumen,

at der er solgt forholdsvis flere børnesko, der er billigere end voksensko. De udgør nu omkring 10 pct. af det samlede

volumen.- En anden forklaring på nedgangen er, at vi har oplevet meget stor salgsfremgang i Østeuropa og Asien,

som vi servicerer gennem distributører. Teknisk bliver omsætningen mindre ved, at vi ikke selv står for distributionen,

siger Mikael Thinghuus.Det kan dog ikke spolere glæden over det stærkt øgede salg på de østlige markeder,

der står for 80 pct. af den samlede volumenvækst i 2003. I Østeuropa steg salget med 31 pct., mens Asien nåede

op på 78 pct., og udgangspunktet for den procentuelle vækst bliver stadig mere interessant.- Udviklingen er dobbelt

behagelig, fordi disse markeder sammen med USA er de steder, hvor Ecco-brandet er positioneret, som vi gerne vil havde det. Derfor

får vi gode priser for skoene, siger Mikael Thinghuus.Det største enkeltmarked, Nordamerika, hvor næsten

hver fjerde Ecco-sko bliver solgt, gik i antal frem med fire pct. Dollarfaldets indflydelse reduceres af, at amerikanerne har smag

for ret dyre modeller. 90 pct. af det samlede Ecco-salg foregår i 59 lande på eksportmarkederne.Trods baggrunden

fra børsnoterede selskaber rutter Mikael Thinghuus ikke med forudsigelser om, hvor mange procent Ecco vil lægge på

væksten i år. Der ventes fremgang i både omsætning og indtjening, og koncernfinansdirektøren forventer

inden for en "ikke for fjern fremtid" at nå et overskud omkring en kvart mia., som var niveauet for nogle år siden.Eccos

målsætning er på længere sigt offensiv, også under markedsmæssige lavkonjunkturer som i disse

år.Inden for 10 år er målet mindst at fordoble antallet af solgte sko, mere end fordoble omsætningen

og at opnå et resultat før skat på 10 pct. Overskudsgraden er i 2003 steget fra 4,6 til 5,6 pct.