ECB vil følge udviklingen tæt

Den Europæiske Centralbank vil "følge udviklingen tæt", sagde chefen for Den Europæiske Centralbank, Jean-Claude Trichet, på pressemødet efter torsdagens fastholdelse af renten.

Valget af ord er et signal om, at ECB næppe hæver renten på det kommende møde i februar.

Udtalelserne har været ventet med spænding, fordi markedet forudser en kommende europæisk renteforhøjelse i Europa, men ikke har lagt sig fast på, om det bliver i februar eller marts.

Trichet understregede mod slutningen af pressemødet, at han ikke havde benyttet vendingen "stærk årvågenhed". Lige netop de ord

ser markedet som startknappen til en renteforhøjelse på det efterfølgende rentemøde.

- Vi er nødt til at vurdere situationen og gøre det, der er nødvendigt, sagde Jean-Claude Trichet og tilføjede, at ECB på ingen vis har

ændret på sin holdning siden december-mødet.

Med hensyn til inflationen, der er ECB's altoverskyggende rettesnor, ser Trichet stadig risiko for tiltagende inflation, men han

bemærkede, at den ventes at ligge omkring 2 pct. i år og til næste år.

Jean-Claude Trichet vurderer, at nye stigninger i oliepriserne

kan presse prisniveauet op, og han omtalte også lønningerne, hvor stigninger kun bør afspejle øget produktivitet. Derfor opfordrede

han arbejdsmarkedets parter til at udvise ansvarlighed.

Trichet bemærkede i øvrigt, at de seneste nøgletal har bekræftet, at ECB's renteforhøjelse i december var korrekt, samt at han

stadig betragter pengepolitikken som lempelig. Samtidig er den økonomiske vækst fortsat robust, men der er større risiko for lavere

vækst end højere i den kommende tid. Trichet føler sig rimelig overbevist om, at ECB's analyse af den økonomiske situation er

korrekt i øjeblikket, da han anførte, at der er mange nøgletal, som bekræfter indholdet. Generelt finder han udviklingen i den globale

økonomi "opmuntrende".

Med hensyn til finanspolitikken påpegede Jean-Claude, at de offentlige budgetter giver grund til bekymring, og at strukturreformer

stadig er nødvendige.

RB-Børsen