E-mails skal bruges med omtanke

V i kender det nok alle sammen. Virksomheden har lanceret et nyt produkt og er sikker på, at det vil interessere en bred kreds.

Virksomheden har i forskellige databaser hos kolleger og medarbejdere indsamlet mailadresser på en række kontaktpersoner,

som vil være oplagte modtagere af det glade budskab. Det nemmeste er at sende en e-mail til kontaktpersonerne.Almindelig

post koster porto, trykning og pakning, hvorfor det er helt oplagt at sende e-mail til kontaktpersonerne.Imidlertid vil virksomheden

sandsynligvis ikke opfattes som ansvarlig, hvis den uden yderligere overvejelser udsender en stribe enslydende e-mails til kontaktpersonerne.E-mailnyhedsbreve

er i dag et af de vigtigste redskaber til direkte markedsføring. Anvendelse af e-mailmarkedsføring kræver indsigt

og erfaring med kommunikation, teknologi og jura.Uden at være bevidst om det, risikerer virksomheder at offentliggøre adresser,

overtræde lovgivningen eller blive opfattet som udsender af spam.E n FDIH-arbejdsgruppe bestående af kompetente

specialister har arbejdet indgående med at udarbejde retningslinjer om, hvordan virksomheder kan anvende e-mailmarkedsføring

på en fornuftig og hensigtsmæssig måde og naturligvis inden for gældende lovgivning. Retningslinjerne skal

ses som en checkliste til virksomheder, som ønsker at udvise ansvarlighed i forbindelse med e-mailmarkedsføring.Retningslinierne

fokuserer på, hvordan virksomheder kan sikre at værdien af e-mails opretholdes, og samtidig sikre at ens e-mailnyhedsbreve

bliver betragtet som et værdifuldt redskab i modtagerens arbejde. Nøgleordene for FDIHs anbefalinger er først

og fremmest ærlighed, ansvarlighed og åbenhed.Med ærlighed menes, at e-mailafsenders skal indeholde nødvendig

og præcis information, der ikke giver anledning til negative overraskelser.Det betyder, at afsenders identitet skal fremgå,

at emnefeltet skal svare til det faktiske indhold og at e-mailens indhold skal svare til det aftalte, da modtageren gav samtykke.M

ed ansvarlighed menes først og fremmest, at alle modtagere på forhånd skal have givet samtykke. Det er i forvejen

reguleret af lovgivningen, men reglerne justeres løbende. Afsender skal desuden opretholde tilstrækkelige sikkerhedsinitiativer

til at sikre,at de indsamlede oplysninger behandles fortroligt. Endelig skal svar håndteres ansvarligt, effektivt og i overensstemmelse

med god markedsføringsskik.Med åbenhed menes, at alle e-mails skal inkludere en mulighed for, at modtageren kan

framelde sig yderligere e-mails, at der når man indhenter tilladelse til at sende e-mails informeres om, hvilke markedsføringsformål e-mailadressen

vil blive brugt til, at modtageren skal kunne få oplyst, hvorfra afsenderen har fået hans e-mailadresse, og hvilke præferencer

han er registreret under, og at afsender skal informere om hvilke personlige informationer og adfærd, der opsamles og anvendes.FDIH

anbefaler, at virksomheder i forbindelse med e-mailmarkedsføring i Danmark efterlever nedenstående 10 retningslinjer.

Retningslinjerne skal ses som en checkliste til virksomheder, som ønsker at udvise ansvarlighed i forbindelse med e-mailmarkedsføring.Retningslinjerne

fra FDIH kan findes på www.fdih.dk