E-læring sparer kursusdage

15 dages påtvunget kursus blev erstattet med kursus foran computeren i bilbranchen. I kreditbranchen har 5.000 rådgivere nu været på kursus.

Læs mere
Fold sammen
900 ekstra salgsdage var, hvad en række selskaber i bilbranchen fik ud af at erstatte 15 kalenderdages kursus med et elektronisk uddannelsesforløb. I kreditbranchen er nu over 5.000 rådgivere og salgsansvarlige på boligområdet blevet undervist foran PCen.

Kun hver ottende virksomhed med mellem 10 og 20 ansatte bruger e-læring, viser tal fra Danmarks Statistik. Men mange har stor glæde af at erstatte den traditionelle kursusvirksomhed med interaktive kurser i småbidder foran computeren. Den tyske bilproducent Volkswagen AG pålagde således Semler-Gruppen, som består af en række selskaber i bilbranchen (herunder Skandinavisk Motor Co., SMC-Biler og Semler Services) at give alle sælgere 15 dages grundlæggende træning og indføring i værdinormer, teknik, produkter og aflæsning af kropssprog inden udgangen af 2006.

Tegneserier og rollespil
Semler-Gruppen valgte i stedet at kontakte e-læringsvirksomheden Courseware i København for at erstatte de tyske ringbind med interaktive, pædagogiske undervisningsmoduler med video, tegneserier og rollespil, som udfordrer sælgerne på holdninger og vaner. De 15 kursusdage blev således reduceret til blot seks dage, hvilket giver sælgerne mere tid »i marken«.

Volkswagen i både Tyskland, England, Østrig og Australien er nu interesseret i at tilbyde det samme undervisningsforløb, hvilket giver Semler-Gruppen og Courseware mulighed for at eksportere ideen.

En milepæl er nået
Hos Totalkredit er man netop nået til en milepæl. Omkring 10.000 rådgivere og salgsansvarlige på boligområdet sidder i 106 forskellige pengeinstitutter og anvender Totalkredits IT-løsninger. De 5.000 af dem har nu været igennem den elektroniske uddannelse, som er lagt i hænderne på firmaet Ladegaard.

Direktør Jens Ladegaard har udviklet en pakke med en enkelt kursusdag, et leksikon, en CD-ROM og adgang til e-læring. I første fase er der fokus på salget. Vicedirektør Anders Heick Poulsen fra Totalkredit vil samle kursusforløbene i et egentligt akademi, BoligXtraskolen, så antallet af kursusdage kan reduceres.

»Med denne såkaldte »blended learning« (blandet indlæring, red.) kan vi mere effektivt informere og coache boligrådgiverne,« siger Anders Heick Poulsen.