E-indkøb kræver omtanke

Læs mere
Fold sammen
Virkelighedens barske realiteter taler et andet sprog om små besparelser og meget arbejde. Visionen

er imidlertid god nok, men det er integrationen af forsyningskæder, der skal sikre virksomhedernes gevinster.


De danske

virksomheder er blevet stillet store gevinster i udsigt ved at gå over til e-indkøb. Besparelser på 20 til 25 pct.

af det samlede indkøbsbudget er ofte fremme, når virksomhederne får besøg af leverandørerne af e-indkøbsløsninger.

Men tallene holder ikke og er en forenklet måde at betragte e-indkøb på.


Et e-indkøbsprojekt kræver

en gennemtænkt projektplan, hvor virksomheden ser på alle led som indgår i indkøbsprocessen. En nyttig synsvinkel

er at se projektet som en forsyningskæde, hvor varebevægelserne optimeres. Det er en øvelse, som giver virksomheden

nye muligheder og som tillægsgevinst kan virksomheden opnå langsigtede besparelser.


Et godt sted at starte et e-indkøbsprojekt

er en dialog med samarbejdspartnere. Her er det vigtigt, at virksomheden ikke kun lytter til dem, der lover store og hurtige besparelser.
En kortsigtet fokusering på hurtige gevinster er en sikker forudsætning for, at et e-indkøbsprojekt løber

ind i problemer. Projektet skal anskues fra flere synsvinkler og gennemanalyseres sammen med alle partnere, og her er dialogen mellem

leverandør og kunde central.


Med et velfungerende e-indkøb kan virksomheden indgå et tættere samarbejde med

sine leverandører, hvilket giver virksomheden nye muligheder for kritisk at vurdere, hvordan man optimerer hvert enkelt led

i forsyningskæden.Nytteværdi koster

E-indkøb begynder hos ledelsen i virksomhederne. Her skal mulighederne gennemtænkes

og strategien lægges. Men også ledelsen må gøre op med en enøjet prisfokusering.


It-varer skal

forædles for at give virksomheder en reel nytteværdi. En pc i en papæske kan måske sælges til en lav

pris, men når den ikke er konfigureret med printerdriver, netkort og de rette programmer, koster det både tid og ressourcer

før medarbejderen kan tage den i brug. En pc, som er klar til brug, koster mere, men giver også medarbejderen mulighed

for at komme i gang med arbejdet med det samme. Det betyder, at virksomhedens egne it-folk ikke behøver at bruge tid på

at konfigurere produkter


Ledelsen bestemmer om e-indkøbsprojekter sættes i søen, men afgørelsen om succes

eller fiasko ligger hos brugerne. Et e-indkøbsprojekter står og falder med, at brugerne får indfriet deres forventninger.