E-fakturaer giver merarbejde til staten

E-fakturaer. Elektroniske fakturaer fra private leverandører printes ud og bogføres manuelt, viser ny undersøgelse fra Rigsrevisionen. Ren molbo, mener Håndværksrådet.

Regeringens højt profilerede indførelse af faktura-tvang, der skulle føre til store administrative lettelser for virksomheder og myndigheder, viser sig at give bagslag for de statslige myndigheder. De er ikke klar til at håndtere de elektroniske regninger, og tvinges derfor ud i manuelt dobbeltarbejde.

Når eksempelvis en mindre håndværksmester har udført arbejde for en offentlig myndighed, skal denne aflevere regningen for det udførte arbejde elektronisk. Men er kunden en stor statslig myndighed som eksempelvis et ministerium, bliver regningen med stor sandsynlighed sendt til udprintning og efterfølgende indtastet manuelt. Det fremgår af en ny undersøgelse fra Rigsrevisionen.

- Hovedparten af myndighederne udskrev de elektroniske fakturaer på papir, hvorefter de blev godkendt til og bogført manuelt i for eksempel Navision Stat, skriver Rigsrevisionen.

Februar sidste år indførte Staten den såkaldte faktura-tvang, som forpligtiger samtlige leverandører af varer og ydelser til at aflevere regningerne elektronisk til offentlige kunder.

Ingen besparelserFormålet med at tvinge leverandørerne til elektroniske fakturaer var, at myndighederne kunne reducere omkostningerne til blandt andet administration. Men det er langt fra tilfældet med den nuværende praksis.

- Det er ren molbo. Der er absolut ingen fordele i, at man modtager regningerne elektronisk, printer dem ud og i øvrigt gør som man plejer. Det giver dobbeltarbejde til myndighederne. Det er oplagt, at man hurtigt ændrer i arbejdsgangene, siger økonom Jakob Brandt fra Håndværksrådet.

Han er meget overrasket over, at myndighederne ikke er kommet længere. - Jeg havde forventet, at nogle af de små kommuner fortsat ville håndtere regningerne manuelt. Men det kommer bag på mig, at de statslige myndigheder benytter sig af denne praksis, fortsætter Jakob Brandt.

Rigsrevisionen konkluderer da også, at ministerierne generelt ikke har udnyttet mulighederne for at digitalisere indkøbsprocesserne, og man har ikke udnyttet mulighederne for at opnå besparelser ved blandt andet elektronisk fakturering. Kun en ud af 12 undersøgte statslige myndigheder havde digitaliseret hele indkøbsprocessen, fremgår det af Rigsrevisionens undersøgelse.

En status fra februar viser, at stort set samtlige 15 mio. fakturaer, som hvert år sendes til kommuner og statslige myndigheder, er digitaliserede