Dyrt købt frihed for Carlsberg

Carlsberg købte sin norske partner Orkla ud for at skabe en mere enkel ledelsesstruktur. Men prisen er en enorm vækst i selskabets gæld, som kan hæmme handlefriheden, hvis renteniveauet igen stiger.

Carlsberg er én af hjørnestenene i det danske erhvervsliv og - via Carlsbergfondets støtte til især kultur og videnskab - en hjørnesten i hele det danske samfund. Nyheden, om at Carlsberg A/S for 14,8 mia. kr. køber sin norske partner Orkla ud af Carlsberg Breweries, vakte derfor også opsigt.

Men interessant er det, at det har berørt nordmændene mere end danskerne, at skilsmissen tilsyneladende er en realitet. Det sætter naturligvis sindene i kog, at det store norske bryggeri Ringenes nu bliver fuldt ejet af danske Carlsberg A/S.

Ikke mindst frygten for, at arbejdspladser forsvinder, får nordmændene på barrikaderne for at påvirke Orklas generalforsamling til at stemme salget ned.

Jeg havde fornøjelsen at deltage i en debat på NKR, hvor Orklas ledelse var under hård kritik for at have solgt ud af arvesølvet og ved først givne lejlighed stak af frem for at løse uoverensstemmelserne om Carlsberg Breweries strategi og ledelse - ganske vist med en gylden check til Orklas aktionærer.

Det blev fremført, at »kongelig hofleverandør« Carlsberg åbenbart er mere hellig for danskerne, end Ringenes er det for nordmændene.Aktiemarkedernes reaktion kan fortolkes derhen, at Orkla fik en særdeles høj pris for sin 40 pct. andel af Carlsberg Breweries. Det kan synes noget irrationelt, at Carlsberg-aktien ikke faldt svarende til stigningen i Orkla.

Men Carlsberg har i første omgang haft succes med at forklare markedet, at den mere gennemskuelige struktur skulle retfærdiggøre en uændret markedsværdi. At man eliminerer uenighed i den øverste ledelse, kan man måske acceptere vil have en positiv effekt. Det er vigtigt, at man kan handle hurtigt, når der f.eks. bliver et udenlandsk bryggeri til salg, og så er det hæmmende for Carlsberg Breweries udvikling, hvis uoverensstemmelser fører til handlingslammelse. Men der er efter min opfattelse også klare negative aspekter for Carlsberg i skilsmissen.

Det altoverskyggende problem er, at Carlsberg har pådraget sig en tyngende gæld, som efter min vurdering risikerer at blive en mindst lige så stor forhindring for implementering af den internationale strategi. Den nettorentebærende gæld stiger til 27 mia. kr., og jeg er ikke helt sikker på, at medlemmerne af Videnskabernes Selskab har anvendt ressourcerne på simple beregninger af renterisiko i tilfælde af, at det generelle renteniveau stiger markant, hvis den globale økonomiske vækst atter tager fart.

Måske har man i virkeligheden med en målsætning om at sikre Carlsbergfondets dominans over Carlsberg Breweries eksponeret Carlsberg mod en så stor renterisiko, at man risikerer på et senere tidspunkt at blive tvunget til at sælge ud eller indgå i alliancer på mindre frivillige vilkår, end hvad man gik ind i ægteskabet med Orkla på. Denne risiko burde nok afspejle sig i markedsværdien af Carlsberg.Hvad der også blev tydeligt ved den forestående skilsmisse, er den massive kritik af Carlsbargs ledelsesstil. De svenske medarbejderorganisationer fremkom sidste år med sin kritik heraf , og der synes generelt at være vanskeligheder, når Carlsberg indgår i partnerskaber, jvf. også bruddet med jointventure partneren i Carlsberg Asia. Carlsberg har det vanskeligt og presses nu både nedefra af discountøl og ovenfra af dyre udenlandske mærker. Det tyder ikke godt for værdien af Carlsbergs brand, som ellers fremføres som noget af det vigtigste for koncernen.

Spørgsmålet er, om ikke de ca. 20 mia. kr. inkl. overtagelse af Orklas andel af Carlsberg Breweries gæld kunne være anvendt bedre i en konstruktiv ekspansion af koncernen fremfor at løse en ledelsesmæssig uoverensstemmelse.