Dyrere at bygge nye boliger

Underkomponenterne i indekset, som er et parameter for omkostningsudviklingen ved at opføre en ny bolig, viser, at den største

omkostningsforøgelser er lønningerne til håndværkerne.


Ifølge Danmarks Statistik, som er fadder

til indekset, steg lønomkostningerne 4,6 pct. i 12-månedersperioden. Materialepriserne er i samme periode steget 1,3

pct.


Lønomkostningerne er steget mest inden for bygningsinventar og tømrerarbejde, hvor stigningerne der opgjort

til henholdsvis 6,6 pct. og 6,1 pct.


De største stigninger i materialepriserne fandtes inden for snedker- og malerarbejdet,

hvor omkostningerne steg med 4,2 pct. RB-Børsen