Dyremishandling skal koste dyrt

Straffene skal skærpes, ellers er der risiko for, at dyreejere ikke tilgodeser dyrenes tarv godt nok, mener rådsformand.

Dyreejere, der begår uforsvarlige eller grovere former for dyremishandling, bliver i mange tilfælde straffet mildt i forhold til andre straffelovsforseelser her i landet, mener Det Veterinære Sundhedsråd.

En svineproducent får typisk en bøde på et par tusinde kr., for f.eks. at lade underernærede svin ligge i deres egen gødning. Det svarer til fire-fem parkeringsbøder.

»Vi anbefaler, at straffene bliver skærpet, ellers er der risiko for, at dyreejere ikke tilgodeser dyrenes tarv godt nok,« siger formanden for rådet, professor, dr. med. Ove Svendsen.

I andre dyreværnssager får lovovertrædere typisk 500 kr. for at vanrøgte deres hund eller lidt mere end en parkeringsbøde.

I forbindelse med en årsrapport for årene 1999-2000 rejser Det Veterinære Sundhedsråd kritik af de lave bødestørrelser for vanrøgt af dyr. Rådet behandlede i to års-perioden i alt 383 dyreværnssager, og det er et fald i forhold til tidligere.

Flere sager om svin

I 1999 og 2000 var der 131 dyreværnssager om svin, og på årsbasis er det en stigning i forhold til tidligere.

»Mange af svinesagerne drejer sig om transport af dyr, som reelt ikke har været egnede til det, fordi de havde ledbetændelse eller knoglebeskadigelse, så svinene havde vanskeligt ved at gå. Frem for at blive udsat for transport til slagteri burde dyrene i stedet været aflivet hos svineproducenten. Bøderne er for små. Det er ikke holdbart, når svineproducenten og vognmandsfirmaet kan indkalkulere en bøde for dyremishandling, svarende til to parkeringsbøder, som en driftsomkostning,« siger Ove Svendsen fra Det Veterinære Sundhedsråd.

Små ressourcer

Sundhedsrådet peger på, at de færreste dyreværnssager ender ved domstolene, men i stedet straffes dyreejerne med udenretslige bøder, givet af den lokale politimester. Strafudmålingerne er baseret på politiskøn.

»Politiet føler formentlig, at det er for tungt at gå igennem domstolene, fordi politiet med deres små ressourcer er nødt til at prioritere. Og så bliver ressourcerne altså ikke dirigeret hen til dyrene,« siger professor Ove Svendsen.

Det Veterinære Sundhedsråd afgiver udtalelser om veterinære spørgsmål til offentlige myndigheder eller parter i straffesager. Rådet er også rådgiver over for fødevareministeren.