Dyr olie vil koste danske jobs

Danmark vil tjene penge på dyr olie. Sidste år eksporterede vi for 25,7 mia. kr. råolie og importerede for 13,6 mia. kr. Stiger en tønde olie med 25 pct. til 50 dollar, vil betalingsbalancen vil stige årligt med tre mia. kr.

Statens indtægter fra skatter og afgifter på olie og naturgas ligger på 10 mia. kr. årligt, og stigningen i olieprisen vil give 2,5 mia. mere i statskassen.

Men der er imidlertid en række negative effekter i kølvandet på en høj oliepris, påpeger HTS, der har regnet lidt på konsekvenserne af den høje pris på olie. For forbrugerne vil varme- og benzinregningerne vokse med 2800-4500 kr. En oliepris på 37 dollar pr. tønde vil koste op til 5000 arbejdspladser i løbet af de kommende fire år - og det værst tænkelige scenario med en pris på 42 dollar vil betyde 7500 færre arbejdspladser. /ritzau/