DTU-forskere: Det danske elnet kan godt klare én mio. elbiler uden milliardinvesteringer

Det er en myte, når energiselskabernes brancheorganisation, Dansk Energi, siger, at det danske elnet ikke kan klare belastningen fra én mio. elbiler, hvis de skal lade samtidig. Det konkluderer en gruppe DTU-forskere i en netop offentliggjort artikel. Dansk Energi fastholder dog, at det samlede, nuværende elnet ikke vil kunne klare belastningen.

I Norge findes der i dag flere end 200.000 elbiler. I begyndelsen af det norske elbilboom var der også frygt for, at det norske elsystem ikke kunne klare belastningen, men den frygt er tilsyneladende svundet ind, i takt med at bilerne er kommet på gaden. Fold sammen
Læs mere
Foto: Jonathan Nackstrand/AFP/Scanpix

Det danske elnet kan i det store hele godt klare at levere strøm til én mio. elbiler, modsat hvad blandt andre energiselskabernes brancheorganisation, Dansk Energi, flere gange har sagt, fremgår det af Videnskab.dk.

Folk lader nemlig ikke deres biler på samme tid, sådan som det typisk antages i de beregninger af konsekvenserne ved at skifte en stor del af den danske personbilflåde om til elbiler. Men hvis man antager, at danskerne bruger deres elbiler på samme måde, som de bruger benzin- og dieselbiler i dag, vil de færreste danskere have brug for at lade deres biler hver dag, men nærmere et par gange om ugen.

Derfor vil belastningen ikke blive så stor, selv om de fleste oplader om aftenen. Ifølge forskerne vil højst 40 pct. af elbilerne blive opladet på samme tid.

Næste alle husstande kan få en elbil uden problemer

»Når man tager samtidighedsfaktoren med i simuleringen, er det faktisk næsten alle husene i de områder (to udvalgte områder på Bornholm, red.), der kan have en elbil, før der kommer nogle problemer,« skriver Andreas Thingvad, ph.d.-studerende ved DTU Elektro, på Videnskab.dk.

Andreas Thingvad er medforfatter til en artikel, som for nylig blev offentliggjort i tidsskriftet IEEE Transactions on Transportation Electrification, som er udgivet af en organisation for forskere, der beskæftiger sig med elektrificeringen af blandt andet transport og industri.

Dansk Energi ser dog ikke den store konflikt med forskerne på DTU. Dansk Energi bruger imidlertid ifølge vicedirektør Anders Stouge stort set samme metode som forskerne, når de skal forsøge at regne sig frem til, hvor stor belastningen af elnettet bliver, hvis danskerne for alvor skifter til elbiler.

»Grundlæggende set er analysen den samme. Forskellen er, at vi analyserer på 80 pct. af hele Danmarks eldistributionsnet, mens DTU-forskerne kun har kigget på to specifikke områder på Bornholm. Ser vi på 80 pct. af elnettet, opstår der klart problemer, hvis det skal rumme én mio. elbiler,« siger Anders Stouge.

Dansk Energi: Vi er langt hen ad vejen enige

Men Anders Stouge slår også fast, at de mange nye elbiler i sig selv ikke behøver at kræve store investeringer i elnettet, hvis forbrugerne lader deres elbiler på andre tidspunkter end i spidsbelastningen. Til gengæld kræver elnettet generelt reinvesteringer i størrelsesordenen 29 mia. kroner over de næste ti år. Det er investeringer, som er påkrævede – elbiler eller ej.

»Vi er langt hen ad vejen enige med forskerne i, at flere elbiler i sig selv ikke nødvendigvis kræver de store investeringer i elnettet, hvis vi vel og mærke får indført incitamenter til at oplade på de tidspunkter, hvor belastningen i elnettet er mindst. Men hvor forskerne forudsætter, at reinvesteringerne i elnettet kommer uanset hvad, så er det sådan, at elnettet er underlagt en regulering, og den regulering tillader ikke elnetselskaberne at finansiere de reinvesteringer, som er nødvendige,« siger Anders Stouge med henvisning til, at der af historiske grunde er stramme grænser for, hvor hurtigt selskaberne kan hæve elnetstarifferne for forbrugerne.

Prisvariationer eller regulering?

Forskerne afviser da heller ikke helt, at der kan blive behov for at regulere forbruget af el til opladning, for at undgå overbelastning i ekstreme tilfælde. De foreslår blandt andet, at man indfører forskellige priser på strøm i løbet af dagen, eller at politikerne kræver, at opladerne skal kunne styres fra centralt hold, så man undgår overbelastning.

Endelig er det også en mulighed at indføre krav om tekniske løsninger, som betyder, at ladestanderne selv skruer ned for elforbruget, hvis spændingen i systemet bliver for lavt.

Dansk Energi er mest tilhænger af en løsning, hvor man belønner forbrugere, der vil bidrage til at nedbringe belastninger af elnetsystemet ved at lade op, når strømforbruget er lavt. Det gøres bedst ved at sænke prisen i de perioder, hvor strømforbruget er lavt og hæve prisen i spidsbelastningsperioder.

»Vi går ind for incitamenter i stedet for tvang. Hvis vi begynder at regulere, hvornår folk må lade deres biler op eller varme deres hjem op med en varmepumpe, mister vi den folkelige opbakning til den grønne omstilling. Det må ikke ske. Derfor foretrækker vi frivillighed og økonomiske incitamenter. Men det kan være fornuftigt nok at have muligheden for central regulering af elforbruget i nødstilfælde,« siger Anders Stouge fra Dansk Energi.