DTL smider medlem ud

Vognmand Jan Larsen i Nykøbing Sjælland er netop som det første medlem nogensinde blevet ekskluderet af vognmandsorganisationen

Dansk Transport og Logistik.


Jan Larsen havde i første omgang indbragt DTL''''s bestyrelses beslutning om eksklusion for

en voldgift, men voldgiftretten har pr. 18. april stadfæstet bestyrelsens beslutning, og Jan Larsen skal medlemsvirksomheden betale

voldgiftsrettens omkostninger.


DTL''''s bestyrelse besluttede at benytte sig af den mest markante sanktion, der findes i de etiske

normer. Det skete efter, at Jan Larsen havde fået en dom ved retten i Nykøbing Sjælland for tyveri af en trailer

og dokumentfalsk.


En enig bestyrelse fandt, at Jan Larsen med sin adfærd havde udvist en alvorlig og grov tilsidesættelse

af DTL''''s etiske normer. Bestyrelsen har én gang tidligere truffet afgørelse på basis af de etiske normer, og det første

til en advarsel mod en navngiven medlemsvirksomhed.


Netop nu bestyrelsen i DTL endnu en etisk sag under behandling. I sager

om overtrædelse af DTL''''s etiske normer har bestyrelsen tre sanktionsmuligheder, nemlig advarsel, advarsel med offentliggørelse

af navn - og eksklusion.