DSBs underbud afvist efter lang tvivl

Trafikministeriet var så meget i tvivl om DSBs usædvanligt lave bud på togkørslen i det midt- og vestjyske, at man først takkede nej efter at have undersøgt tilbuddet grundigt i flere måneder.

Ritzau erfarer, at der var en heftig brevveksling mellem DSB og trafikministeriet i op til et par måneder, før ministeriet valgte side og udså sig engelske Arriva til at køre passagerer i det jyske.

Problemet for den tidligere trafikminister Jacob Buksti (S) og den nuværende Flemming Hansen (K) var, at DSB var kommet med et alt for lavt tilbud i forhold til de andre selskaber, der bød ind på strækningerne.

DSB, som ejes af staten - og dermed af Trafikministeriet - havde tilbudt at køre på strækninger i det jyske til under halvdelen af den pris, de hidtil havde fået af staten for togdriften. Fra at have fået omkring 230 mio. kr. om året for at køre med tog og passagerer fra Thisted til Tønder på langs og fra Skjern til Århus på tværs af Jylland, var DSB nu villige til at gå ned til en årlig pris på 80 mio. kr. - og det fandt trafikminister og -ministerium for godt til at være sandt.

Derfor tog brevvekslingen mellem DSB og Trafikministeriet til i november og december sidste år. Ministeriet ville have yderligere oplysninger i forbindelse med tilbuddet fra DSB - og tilbuddet blev gennemgået fra a til z.

I DSB afviser man, at der er fiflet ved tilbuddet, og at det ikke kan holde i praksis. Økonomidirektør Carsten K.

Thomsen mener ikke, at det er urealistisk, at tilbuddet kan holde.

Derfor er han meget overrasket over, at trafikminister Flemming Hansen fredag den 28. december 2001 valgte at vrage DSB.

- Vores tilbud var meget konkret og detaljeret. Vi havde udarbejdet køreplaner - ja vi havde faktisk næsten sat navne på de lokomotivfører, der skulle være på de enkelte afgange. At DSB i dag kan give et billigere tilbud skyldes, at vi gennem nogle år har gået efter at effektivisere og bringe omkostningerne ned, siger Carsten K.

Thomsen.

Omkostningerne er de seneste tre år blevet skåret ned med 30 procent. Det har betydet afskedigelser af over 1000 ansatte i DSB. Samtidig har personalet været med til at bøje sig meget langt i processen for at få DSB til at overleve og være konkurrencedygtig. I ledelsen hos DSB er man bekymrede over, hvordan medarbejderne vil tage afslaget fra Trafikministeriet.

Ved en udbudsrunde er det normalt, at man enten indhenter ekstra oplysninger, hvis man hælder til en bestemt udbudsgiver - eller at man anser det for "overvejende sandsynligt", at et givent tilbud ikke giver overskud. Og det er netop med ordene "overvejende sandsynligt" for et underskud, at trafikminister Flemming Hansen (K) har begrundet sin afvisning af DSBs tilbud.

Da brevvekslingen spidsede til, modtog man i DSB den 18.

december et brev, som Danmarks Radio er i besiddelse af, med ordlyden: "DSB har herudover anført, at hvis udviklingen skulle gå DSB imod på nogle områder, vil det være DSBs ledelsesmæssige udfordring at modvirke dette gennem kompenserede besparelser.

Såfremt DSB ikke kan leve op til en sådan udfordring, kan det ikke udelukkes, at dette kunne få konsekvenser for DSBs fremtidige muligheder for at deltage i udbud af såvel indenlandsk som udenlandsk jernbanetrafik".

Brevet er af Danmarks Radio blevet udlagt som en trussel mod DSB: Kom med et højere tilbud eller bliv udelukket for fremtidige udbudsrunder. Men sådan mener trafikminister Flemming Hansen ikke, at brevet skal forstås.

I en kortfattet pressemeddelelse afviser Flemming Hansen, at ministeriet har truet nogen: "Trafikministeriet har i et brev til DSB´s bestyrelse - for at understrege sagens vigtighed - pointeret over for DSB at, hvis DSB kører med underskud på udbudsstrækningen, så vil det naturligvis kunne få konsekvenser for, hvordan udbydende myndigheder - f.eks. i udlandet - vil vurdere DSB fremover. DSB kan naturligvis deltage i kommende udbud", lyder det fra trafikministeren.

Ritzau