DSB vil køre i Norge

DSB er interesseret i at køre tog på en række norske togstrækninger, hvis de kommer i udbud.


Den norske

regering har allerede åbnet mulighed for, at andre aktører end de norske statsbaner, NSB, kan køre tog i Norge,

og DSB er i disse år på udkig efter nye muligheder for togdrift i udlandet.


- Vi har i DSB viden og ressourcer, som

vi kan bruge i andre lande, siger viceadministrerende direktør Keld Sengeløv, DSB.


Togdrift i udlandet vil give

DSB erfaringer, som de kan bruge til gavn for deres danske togkunder.


- Derfor undersøger vi for tiden en række

udenlandske markeder for at se, hvor vi eventuelt kan byde ind. Det gælder også Norge, hvor vi er interesserede, hvis

muligheden viser sig, og vores undersøgelser viser, at vi kan drive en fornuftig forretning på de norske baner.


Det

norske storting har bedt regeringen om at forberede de norske skinner til en udbudsrunde.


Den norske jernbanedirektør

Steinar Killi siger til den norske banestyrelses blad, at det sandsynligvis vil være strækninger i og omkring Stavanger,

Trondheim og Bergen, som først kan komme i udbud.