DSB og DONG betaler mere end ventet

Mindre betaling for trafikkontrakter og ekstraordinære afdrag på lån til naturgasnettet giver det offentlige en milliard kroner i ekstra indtægter i år.

DSB og det statslige energiselskab Dansk Olie og Naturgas A/S bidrager begge til at finansiere regeringens initiativer på det nye finanslovforslag for 2002. I alt en milliard kroner ekstra vil regeringen skaffe fra de to kilder.

DSB skal efter planen give 50 millioner kroner i udbytte i 2002, men fordi koncernen klarer sig godt økonomisk, vil regeringen nedsætte statens kontraktbetaling for trafik udført som offentlig service. Betalingen til DSB ventes nedjusteret med 500 millioner kroner i 2002.

Kontraktbetalingen er fastlagt med udgangspunkt i et 10-års budget, og regeringen varsler allerede nu, at kontraktbetalingen også beskæres i de kommende år - med 300 millioner kroner i 2003 og 200 millioner kroner i 2004.

I alt 138 millioner kroner af besparelsen skal bruges til at dække en fordyrelse af Ringbaneprojektet ved København, resten går til at finansiere andre initiativer på finansloven.

DONG bidrager til regeringens initiativer med et ekstraordinært afdrag på 500 millioner kroner på et lån, som staten i 1999 ydede for at gøre det muligt for selskabet at overtage Naturgas Syd. Lånet var på 1,4 milliarder kroner og skulle afdrages i tre lige store rater i årene 2006-2008.

Allerede i forbindelse med finansloven for 2001 indledte DONG imidlertid tilbagebetalingen, også dengang med et ekstraordinært afdrag på 500 millioner kroner. Afdraget falder oven i statens udbytte fra DONG på 485 millioner kroner.

Derimod budgetteres der i finanslovforslaget ikke med udbytte fra Post Danmark, SAS og Københavns Havn i 2002.

Ritzau