DSB gik en smule tilbage

DSB fik en mindre tilbagegang i årsresultatet trods en passagerfremgang på fire procent.

DSB koncernens resultat blev på 997 mio. kr. før skat. Det er 96 mio. kr. mindre end 2002

Antallet af passagerer steg med næsten 6,4 mio. eller godt 4 procent.

Forrentningen af egenkapitalen blev i 2003 på 8,9 procent mod 10,4 procent året før. Soliditetsgraden udgør 39,1 procent.

- Passagerindtægterne er øget, og der er effektiviseret i såvel administration som salg og produktion, hvilket har medvirket til det gode resultat. Herudover er det glædeligt at konstatere, at det også går godt for DSB i hovedstadsområdet. S-tog har for første gang i fem år passagerfremgang, samtidig med, at rettidigheden blev forbedret, udtaler bestyrelsesformand, koncerndirektør Mogens Granborg.

Bestyrelsen foreslår, at udbyttet for 2003 fastlægges til 649 mio. kr. inklusive et ekstraordinært udbytte på 300 mio. kr.

- DSB forventer i 2004 et overskud på 500-600 mio. kr. Det forventede resultat skal ses i lyset af, at DSB's projekt Gode Tog til Alle i første omgang vil betyde flere udgifter til renter og afskrivninger. På længere sigt vil kunderne få glæde af nye tog og hyppigere afgange, og DSB kan derfor se frem til flere passagerer og øgede indtægter..