DSB er et politisk problem

Men resultaterne viser noget andet hver dag med aflysninger af S-tog, på Kystbanen, Malmøtoget,

og de overproppede banestrækninger gennem tunnellen ved Nørreport og strækningen til Roskilde.


Hovedproblemet

ligger i, at DSBs tog kører på forskellige strømstyrker, hvor S-tog bruger 1700 volt jævnstrøm, som

de altid har gjort, og de nye regionaltog kører på en højspænding på 25 KV oplyser Banestyrelsen.

Herved opstår den bremse på fleksibiliteten i togdriften, idet man ikke kan sende tog fra det ene spornet med et strømsystem

ind på det andet spornet med et andet strømsystem.


For over 10 år siden prøvekørte man på

Kystbanen et særdeles godt og effektivt togsær fra Frankrig, som var indrettet til at kunne køre på forskellige

strømstyrker, men vi skulle jo selv, typisk dansk, opfinde den dybe tallerken igen og et tog, hvor man så glemte at tage

højde for denne fleksibilitet.


På strækningen til Roskilde er der tæt pakket med tog, og man taler nu politisk

om at lave endnu et sporsæt, med ekspropriation af land, villaer og haver, hvilket slet ikke er nødvendigt og spild af

penge.


Det er utroligt, hvor lidt iderigdom man har både politisk og hos DSB/Banestyrelsen.


Hvert tog har en given

længde, som det taget en given tid at køre en given strækning. Hvis der er problemer med at få flyttet tog

nok på en given strækning, så kunne man jo f.eks. have tog i to etager, som har været prøvekørt

her, og som man allerede bruger i mange andre lande.


Det giver måske ikke en 100 pct. forøgelse af mængden

af passagerpladser, men vel sikkert op mod 75 pct., og så kunne togene laves tilsvarende kortere, og derved reducere det råderum

og tid, som det lader til, at man mangler på strækningerne.


Det er utroligt, at man ikke fra DSB/Banestyrelsens side

henvender sig til jernbane-selskaber i lande, hvor man har tog til tiden.