DS Håndværk & Industri styrker underleverandører

danske underleverandørvirksomheder er blevet optaget i en ny database DS Håndværk & Industri har etableret.


Det

betyder, at kunder i hele verden vil kunne søge blandt de danske underleverandører, og dermed få en let og smertefri

adgang til at skabe sig et overblik over, hvor de danske underleverandører er placeret geografisk, hvilke produkter, der fortrinsvis

beskæftiger sig med - og hvilke arbejdsområder og processer man er specielt stærke til.


Interesserede kan

søge på geografiske områder, telefon, fritekst, processerne og produktionsudstyret, så det er meget alsidige

indgange, der gives potentielle kunder for at kunne søge blandt de danske underleverandører.

Godt arbejdsredskab

-

Det er en meget stor styrke og et utroligt godt arbejdsredskab, der er skabt med denne database, siger informationschef Poul Baumgaard,

DS Håndværk & Industri.


- Da vi har lagt alle informationer ind på dansk, tysk og engelsk, så er det

samtidig en database, der vil kunne bruges af udenlandske kunder, der skal have løst opgaver i Danmark, pointerer informationschefen.


I

et lukket afsnit af databasen - der kun kan bruges af foreningens medlemmer - vil der endvidere blive mulighed for underleverandørerne

for, at de kan lægge oplysninger ind, der fortæller om, når man har ledig produktionskapacitet og på hvilke

maskiner, man har ledige produktionstimer.


- I det fynske område kører vi tillige et lukket forsøg, der involverer 30-40

fynske virksomheder, så vi kan få afprøvet effektiviteten af at kommunikere specielle oplysninger rundt i databasen,

men dette forsøg kører også udelukkende som en del af det lukkede netværk, slutter Poul Baumgaard.


Dette

forsøg skal i realiteten skabe en basis for et meget snævrere samarbejde mellem underleverandørerne, der på

den måde får mulighed for via et nøjere kendskab til virksomhedernes kapaciteter og ledige produktionstimer vil

kunne gå ind i større projekter for store kunder i såvel indland som udland.