Dropper diabetestabletter

Forskning. Danmarks største medicinalkoncern tror ikke længere på insulintabletter og nedlægger forskning og udvikling på området.

Novo Nordisk tror ikke længere på mulighederne for gennembrud inden for den tidlige tabletbehandling af diabetikere. Det er baggrunden for, at medicinalkoncernen nedlægger den forskning og udvikling, der hidtil har lagt beslag på cirka ti procent af koncernens R&D-omkostninger.

- Tabletnichen i diabetesbehandling er ved at snævre ind og fremtidens udvikling vil ligge inden for GLP-1 og insulin-behandling - ikke kun injektion, men også andre administrationsformer, vurderer Novo Nordisks chef for forskning og udvikling, Mads Krogsgaard, over for RB-Børsen.

- Hele industrien har været på jagt efter små molekyler til behandling af tidlige stadier af type II diabetes. Der har været mange spillere i jagten på små molekyler, men kun meget få vindere, forklarer Mads Krogsgaard.

Barrierer for storeMads Krogsgaard peger på, at den barriere, der skal overvindes for, at der skabes virkelig værdi for patienterne, er stor.

- Det gode gamle produkt metformin er stadig førstevalg til nyligt diagnosticerede diabetikere. Og jeg tror, at flere og flere diabetikere vil tage det her 50 år gamle præparat. Og når det ikke længere virker, vil de gå direkte på Liraglutide-behandling, siger Mads Krogsgaard, der peger på, at Novo Nordisks forsøgsresultater viser at Liraglutide i kombination med metformin er "en fænomenal behandling".

Ingen besparelserNovo Nordisks lukning af udviklingarbejdet med tabletbehandling af diabetes skyldes ikke ønsket om besparelser. Forskningen i tabletbehandling af diabetes har hidtil lagt beslag på cirka ti procenet af forskningsmidlerne, der nu bliver overført til koncernens øvrige forskning og udvikling. Og med den normale årlige mer-tildeling bliver forsknings-budgettet øget i størrelsesordenen en mia. kr. årligt i år.

- Nu satser vi 100 procent på proteiner. Vi får virkeligt et powerhouse inden for biotek proteinforskning, siger Mads Krogsgaard.

RB Børsen