Drop støtten til dansk erhvervsliv

Selv om udflytning af arbejdspladser ikke er et stort problem, er der nu ikke nogen god grund til ligefrem at støtte virksomhedernes udflytning med skattekroner, mener vismændene. De vil af med erhvervslivets investeringsfonde.

Der er sjældent gode argumenter for erhvervsstøtte, fastslår de økonomiske vismænd i deres nye rapport.

Hverken brancher som er under et stigende internationalt konkurrencepres, eller brancher, som måtte vurderes at have et stort fremtidigt potentiale, bør begunstiges, siger vismændene, som dermed langer ud efter erhvervslivet mange støtteordninger og regeringens nyoprettede højteknologiske forskningsfond, der skal fokusere på bestemte brancher.

»Selvom det i retrospekt kan være muligt at udpege bestemte brancher, har det i praksis vist sig at være meget svært at forudsige fremtidens vinderbrancher. Derfor er det vanskeligt at argumentere for selektiv erhvervsstøtte, herunder at fordele forskningsmidler til bestemte snævre forskningsområder eller erhverv,« skriver vismændene.

Af samme grund langer vismændene kraftigt ud efter de offentligt finansierede fonde, der støtter danske virksomheders etableringer i udlandet. Industrialiseringsfonden for Udviklingslande (IFU) og Investeringsfonden for Østlande (IØ) investerede i 2003 i aktiviteter, som skabte 8.000 arbejdspladser i udlandet. Men mange af virksomhederne som opnår støtte, blandt andre Danfoss, A.P. Møller og Carlsberg, besidder allerede de nødvendige finansielle ressourcer og international erfaring, mener vismændene. De uafhængige økonomer fremhæver, at støtten desuden er koncentreret på lande, der allerede har gunstige erhvervsklimaer.

Der er med andre ord ikke meget udviklingsbistand over projekterne og støtten, konkluderer vismændene.

»Der er ingen gode grunde til generel erhvervsstøtte, og der bør derfor ikke gives offentlig støtte til danske virksomheders etablering i udlandet eller til outsourcing, medmindre der er et specifikt bistandsperspektiv, og etablering eller outsourcing derved fremmer målsætningerne i dansk bistandspolitik.«

Fordel i risikoområder
Danfoss har fået støtte fra IFU i forbindelse med etablering i Kina og Rusland. I Kina fik Danfoss fodfæste i 1996, og det var nok ikke sket så tidligt, hvis ikke IFU var gået med i projektet, siger Ole Steen Andersen, koncerndirektør i Danfoss.

»Foretager man investeringer i politiske risikoområder, kan det være en fordel med statsfonde. Kommer man alvorligt i klemme i disse lande, kan det være udemærket, at have regeringen med inddirekte som medejer. Det må være i dansk interesse, at danske virksomheder etablerer sig på nye markeder,« siger Ole Steen Andersen, koncerndirektør i Danfoss.

Hvorfor?

»Hvis ikke vi havde investeret kraftigt i Østeuropa, Rusland og Kina, så havde vi ikke kunnet opretholde den produktion, som vi har i dag i Danmark,« siger Ole Steen Andersen.

Danfoss mener, at der stadig er et behov for støtteordningerne.

Det gør Sven Riskær, direktør for IFU og IØ også. Han tager kraftigt afstand fra vismændenes påstand om, at fondene, der har en samlet egenkapital på 4,2 mia. kroner og deltager i 858 projekter, først og fremmest har karakter af erhvervsstøtte.

»IFUs og IØs formål er at fremme den økonomiske udvikling i investeringslandene, henholdsvis udviklings- og reformlande, hvilket fondene lever klart op til,« siger Sven Riskær.

Han henviser til de overordnede konklusioner i en evalueringsrapport, som også vismændene tager afsæt i, i deres kritik. Riskær mener, at rapporten dokumenter, at IFU-fonden virker inden for sit mandat.www.dors.dk

www.ifu.dk