Drop grædekoneri, vi er gode nok

Udflytning af tusindvis af job til bl.a. Kina er en glædelig proces, som styrker danske virksomheders markedssituation. Der vil være tabere undervejs. Men Danmarks fremtid må entydigt baseres på forskning, viden og højteknologi.

Læs mere
Fold sammen
UDFLYTNINGSHYSTERI: Et uforståeligt grædekoneri har ramt dansk erhvervsliv her ved starten på 2004. Man får indtryk af, at alle kongerigets arbejdspladser er hoppet på et fly til Kina og aldrig vender tilbage.

Ikke, at jeg vil betvivle, at den accellerede udflytning af job til Kina, Indien og Østeuropa er en kolossal udfordring for vores samfund. Men er det ikke netop den type arbejdsdeling, markedsorienterede verdensborgere altid taler varmt for.

Hvordan var det nu med tekstilvirksomhederne i Ikast og Herning? Havde de overhovedet eksisteret i dag, hvis store dele af den løntunge produktion ikke var blevet udliciteret til fjerne dele af verden?

Det er til enhver tid godt, at danske virksomheder konstant jagter omkostningsreduktioner. Og en central metode er altså - alt andet lige - at købe den billigst mulige arbejdskraft.

Over tid betyder den buldrende økonomiske vækst i verdens folkerigeste land, at den kinesiske velstand stiger, og efterspørgslen efter bl.a. danske virksomheders varer vokser. Det er den gode gamle historie om USA og Marshall-hjælpen. Ved at trække Vesteuropa fri af kommunismen og lavkonjunkturen efter krigen skabte Amerika nye fremtidige markeder for sig selv. Samme historie vil over de næste årtier gentage sig, når Vesteuropa optager Øst- og Centraleuropa i EU. Det er hjælp til selvhjælp.MANGLENDE SELVTILLID: Men selvfølgelig løber vi ind i overgangsproblemer, som for den enkelte kan være nok så ubehagelige. 700 afskedigelser hos Flextronics i Pandrup var et eksempel på det. Lidt brutalt sagt er det bare ikke nyt, at Danmark ikke kan leve af simpel masseproduktion og ufaglært arbejdskraft. Sandheden skæres blot dag for dag mere og mere ud i pap.

Det bliver stadig mere klart, at vi skal besinde os på vort samfunds særlige kompetencer, særlige styrkepositioner. Og det er den selvtillid, der er så katastrofalt fraværende i disse uger og måneder.

Den såkaldte jobløse vækst bliver kun en realitet de næste par år, hvis virksomhederne ikke er i stand til at skabe nye højteknologiske, videnbaserede arbejdspladser hjerhjemme - og i stedet styrker bundlinjerne gennem fortsatte omkostningsreduktioner som følge af geografisk outsourcing. Men gang på gang er Danmark jo blevet udråbt som en af verdens mest konkurrencedygtige økonomier. Der er derfor ingen grund til at tro, at jobløs vækst permanent bliver fremtidens danske vækstform. Det vil i så fald være første gang i verdenshistorien.DEN RETTE MEDICIN: Dansk erhvervspolitik skal derfor stadig mere intenst rettes mod forskning, udvikling, nye innovationsformer, bedre vilkår for iværksættere, bedre og hurtigere kommercialisering af offentlig forskning. Det er der heller ikke noget nyt i. Men der er grund til at glæde sig over regeringens seneste udspil til en 16 mia. kr. stor forskningsfond, uanset om den ender med at blive finansieret af statslige privatiseringer eller den øgede Nordsøbeskatning. Fonden tænkes foreløbig målrettet forskning inden for fremtidspotentente områder som IT, biotek og nanoteknologi.

Næppe nogensinde før har forståelsen i vort samfund været så stor for, at fremtidens velfærd skabes gennem satsninger på uddannelse og forskning. Denne uges historier om lønnedgang hos SAS-ansatte for at redde job bliver derfor kun en lille parentes i historien. Det har sjældent meget for sig som alternativ til udflytning af urentable job.

Det effektive svar er en disciplineret makropolitik: Vi skal stoppe med at bevilge hinanden mere ferie og holde skatter og offentlige udgifter nede. Samt en målrettet mikropolitik, der forstærker det bedste i vort samfund: At vore børn bliver opdraget til anti-autoritære, selvtænkende, ambitiøse, højtuddannede globalister. Selvtilstrækkelighed er en dødssynd. Men tabermentalitet er endnu værre.

Peter Kjærgaard er erhvervsredaktør på Berlingske Tidende.