Dramatisk nedgang i fødevareeksport

Dansk fødevareindustri er groggy efter drastisk fald i valutaindtjeningen på seks mia. kr. i 2003. Danish Crown hører til de hårdest ramte.

På blot to år har slagterikoncernen Danish Crown mistet en eksport til en værdi af to mia. kr. Nedgangen skyldes faldende kurser på dollar, yen og pund.

Danish Crown, Arla Foods og de øvrige andelsselskaber i fødevareindustrien har tilsammen oplevet en dramatisk nedgang i indtjeningen på grund af de faldende valutakurser og et generelt fald priserne.

I 2001 var valutaindtjeningen næsten 60 mia. kr. I 2003 var den seks mia. lavere. Men det kunne være gået endnu værre.

»Valutapåvirkningerne har været meget voldsomme. Hvis ikke der var sket en stigning i landbrugs- og fødevareeksporten i mængder i 2003, havde tilbagegangen været på otte mia. kr. i forhold til 2001,« siger cheføkonom i Landbrugsraadet, Karl Christian Møller.

Tilbagegangen i milliarder kroner blev bremset af en betydelig stigning i eksportmængden af kød-, mejeri- og planteprodukter.

»Vores salg til USA udgør kun fem procent. Men vi rammes af valutaproblemer på en række andre markeder, der også handler i dollar,« siger adm. direktør Kjeld Johannesen fra Danish Crown.

Dansk kød for dyrt
Det er således blevet dyrere for japanerne, kineserne, sydkoreanerne og russerne at købe ind hos Danish Crown. Nogle indkøbere foretrækker billigere amerikansk og brasiliansk svinekød.

»Det gør rigtig ondt, efter at vi har fået kraftig konkurrence fra amerikanerne i Japan. Vi kan ikke hæve vores priser. Og når den amerikanske dollar og japanske yen falder, står USA stærkere. Amerikanerne får stadigvæk det samme eller endda lidt mere for deres kød,« siger han.

Normalt sælger koncernen hvert år svinekød til Japan til en værdi, der svarer til syv års dansk import af japanske biler. Slagteriselskabet solgte 2003 for seks mia. kr., der ville kunne betale seks års import af biler fra Japan til Danmark.

Den pressede indtjening i Japan fik Danish Crown til skifte kurs og satse på at øge salget til Tyskland. Strategien lykkedes, og der blev solgt godt 20 procent mere kød i mængder i EU, men primært i Tyskland.

»Konkurrencen i Europa blev stærkere, og dermed fik vi lavere priser. Vores valutaindtjening fra EU steg med syv procent,« siger direktør Kjeld Johannesen.

Danish Crown valgte at flytte noget af forædlingen fra Danmark til virksomheder i Tyskland, hvor produktionsomkostningerne er noget lavere end i Danmark. Og udflytning af mere produktion til Tyskland og Østeuropa er i støbeskeen. Afsætningen til Rusland, der køber i dollar, er tæt på en halvering på et par år. Det skyldtes, at billigt brasiliansk svinekød i 2002 og 2003 væltede ind i Rusland. »Brasilien, der for få år siden næsten ingen kødeksport havde, er blevet en af verdens helt store eksportører af svine-, okse- og fjerkrækød,« siger markedsanalytiker Karsten Flemin fra brancheorganisationen Danske Slagterier.

I 2001 eksporterede Danmark svinekød for næsten 30 mia. kr. I 2003 ventes indtjeningen kun at nå op på 24,5 mia. kr. Ud over valutaproblemerne er svineproducenterne herhjemme ramt af stærkt faldende verdensmarkedspriserne som følge af global overproduktion.