Dramatisk lønnedgang på Tulip

280 ansatte på Tulip i Ringsted er enige med ledelsen om 15 procents lønnedgang. Det sker for at undgå lukning og virksomhedsflytning til udlandet. Samfundsforsker Jørgen Stamhus kalder aftalen for vild og dramatisk.

Af frygt for at miste jobbet og flytning af arbejdspladser til bl.a. Tyskland er 280 ansatte på Tulip Food Companys forædlingsfabrik i Ringsted gået med til en lønnedgang på 15 procent.

Der er tale om så voldsom en lønnedgang og et lønmæssigt tilbageskridt, der tilsyneladende aldrig før er set, for samtlige medarbejdere på en dansk virksomhed herhjemme.

Et stort flertal blandt Tulip-fabrikkens arbejdere i Ringsted stemte trods kraftige advarsler fra Nærings- og Nydelsesmiddelarbejderforbundets top for lavere løn.

»Lønnedgangen lyder vild og dramatisk, men Tulip konkurrerer jo i en branche, hvor der er en dramatisk konkurrence. Der er tale om en kæmpe reallønsnedgang. Efter min opfattelse kan dette vise sig kun at være en stakket frist for medarbejderne, der godt nok bevarer deres arbejdsplads lidt tid endnu. Men koncernens ejere, landmændene, kan ingen langtidsgaranti stille,« påpeger lektor og forsker i samfundsøkonomi, Jørgen Stamhus fra Center for Arbejdsmarkedsforskning på Aalborg Universitet.

Faren ikke drevet over
Tulip er på grund af det globale marked, specielt med de lave løn- og produktionsomkostninger andre steder i EU, bl.a. Tyskland og Polen tvunget til at overveje fortsat udflytning af arbejdspladser, fordi omkostningsniveauet i Danmark er højere, siger Jørgen Stamhus.

Det bekræfter koncernen til fulde.

»En række af vores arbejdspladser på vore virksomheder vil i de kommende år blive flyttet til Tyskland, Polen og England. Vi beholder dog fortsat vores base i Danmark,« fastslår administrerende direktør for Tulip Food Company, Torben Skou.

170 kr. i timen
Tulip Foods Company skjuler heller ikke, at faren for lukning af fabrikken i Ringsted langt fra er drevet over, for aftalen mellem Tulip og medarbejderne rækker foreløbigt frem til 2006.

Inden de ansatte i Ringsted indgik aftalen om 15 procents lønnedgang med ledelsen, havde Tulip flyttet 400 af sine 3.300 arbejdspladser til Tyskland.

Der produceres bacon og pålæg i bl.a. Oldenburg.

Tulip er i disse år i gang med gennemgribende rationaliseringer. Ringsted var den ottende ud af tidligere 20 fabrikker, der skulle lukkes. Tulips udflagning af arbejdspladser og virksomheder skyldes ikke mindst, at koncernen betaler tyske arbejdere under 70 procent af en dansk slagteriarbejders løn, der er på ca. 170 kr. i timen. Desuden er der billige etablerings- og produktionsomkostninger i Tyskland.

»Det er svært at sætte tal på, ja halsløs gerning at sætte tal på, hvor mange arbejdspladser, vi agter flytter ud af Danmark i de kommende år. Det afhænger af, om der lønmæssigt sker det samme som i Ringsted,« påpeger Torben Skou.Læs mere på

www.tulip.dk og www.nnf.dk